Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

TS: Z Hlavnej na Štúrovu neodbočíte

V záujme zrýchlenia MHD, znižovania meškania a zvyšovania kvality služieb poskytovaných DPMK dochádza v týchto dňoch v centre Košíc k zmene  dopravného značenia.  Vodiči, ktorí budú mať svoje vozidlá zaparkované pred OD Dargov, (resp. hotelom Double Tree by Hilton), nebudú môcť z parkoviska odbočiť priamo na Štúrovu ulicu.  

Odstránenie poruchy

Dňa 03.11.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Vnútorný červený breh 1. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

TS: Stánok DPMK na Námestí Osloboditeľov bude do konca novembra mimo prevádzky

KOŠICE. Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z prevádzkových dôvodov bude  predajné miesto  DPMK na Námestí Osloboditeľov pred hotelom Centrum naďalej  mimo prevádzky. Zatvorené  bude do 31.novembra 2017   

Najbližším predajným miestom DPMK je Zákaznícke centrum na Rooseveltovej 3 s otváracími hodinami  pondelok – piatok:  7:00 – 18:00 hod.

 

 

 

 

Stránky

Návrh programového rozpočtu na roky 2018 - 2020 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2018 – 2020 (ďalej len „návrh rozpočtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever dňa 13.12.2017.

K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice).

Oznámenie

Mestská časť Košice - Sever rozhodla o predlžení prevádzky trhoviska MČ Košice - Sever pri OC Mier, na Námesti Jána Mathého v Košiciach v období od 16. novembra 2017 do 30. decembra 2017.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti

Dražobník: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Dátum a miesto otvorenia dražby: 11.12.2017 o 9.00 hod., Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice

Predmet dražby: nehnuteľnosť - pozemok registra C KN parc. č. 4297/15, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 646 m, katastrálne územie Terasa, zapísaný na LV č. 15038, nehnuteľnosť sa nachádza na území MČ Košice -      Západ v lokalite ulice Československého odboja

Vyvesené:15.11.2017 

Zvesené: 11.12.2017

Stránky