Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Pozvánka na XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

   V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

XXII.  zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

10.  januára  2018  (streda)  o  15. 00  hod.        

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

 

Príďte na karneval

Mestská časť košice - Sever v spolupráci so ZŠ Hroncova 23 pozýva všetkých Severanov, žiakov, budúcich prváčikov, malých i veľkých, do Crow arény dňa 4.1.2018 (štvrtok), kde v čase od 10,00 do 12,00 hod. bude prebiehať Karneval na ľade. Príďte, zažijete veľa zábavy, dobrej nálady a smiechu. Tešíme sa na vás!

 

Korčuľovanie na Severe v plnom prúde

Na Severe sa v dňoch 27.12. a 28.12.2017 opäť korčuľovalo v Crow aréne. Návštevnosť bola ohromujúca. Za dva dni arénu navštívilo viac ako 550 korčuliarov rôznej vekovej kategórie. Pre veľký záujem sme pre vás pripravili začiatkom januára 2018 ešte dva termíny a to v dňoch 2.1. a 4.1.2018 o 10,00 hod. Váš záujem a korčuliarsky apetít nás veľmi teší a dúfame, že aj v týchto dňoch bude Crow aréna plná vás, Severanov.    

Stránky

Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2018/004505

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy vydáva rozhodnutie o strategickom dokumente: "Územný plán HSA Košice - Zmeny a doplnky 2017" .

Navrhovaný strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať. 

Vyvesené: 17.01.2018

Zvesené: 01.02.2018

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Iveta Demková, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 16.01.2018 do 31.01.2018.

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Jan Róna, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 15.01.2018 do 30.01.2018.

 

Stránky