Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím

Dňa 27. novembra 2017 sa v Košiciach, uskutoční konferencia s názvom Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím. Konferenciu organizuje Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach. Cieľom konferencie je upozorniť na nutnosť návratu k podstate osobnej asistencie. Zároveň má byť príležitosťou pre sformovanie skupiny, ktorá bude v zmysle konferencie pokračovať v riešení tejto problematiky na celonárodnej úrovni.

POZOR! Darovať lôžkoviny môžete ešte dnes dopoludnia

Ak chcete darovať posteľné prádlo, uteráky, deky a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú, môžete tak urobiť ešte dnes, na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, do 12.00 hod.

Všetkým, ktorí sa doteraz zapojili ďakujeme!

Mesto Košice zverejnilo bezbariérovú mapu

Mapa bezbariérových trás a úprav mesta Košice zobrazuje problematiku prístupnosti mesta slobodného pohybu po meste pre všetkých (rodičov s kočiarmi, seniorov, telesne postihnuté osoby, zmyslovo postihnuté osoby). Podnety a návrhy môžete zaslať vyplnením žiadosti tu: http://www.kosice.sk/up_formulare.php na e-mail: karol.loksa@kosice.sk. Mapa príslušného územia je rozčlenená na 19 častí. Konkrétne územie je možné zväčšiť kliknutím na príslušný obdĺžnik výkresu.

Stránky

Adventné trhy Košice - Sever 2017

Starosta MČ Košice - Sever vyhlasuje príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pod názvom: Adventné trhy Košice - Sever 2017.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Stavebné povolenie MK/A/2017/16104-04/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto , ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o povolení stavby "Košice-Za amfiteátrom, Vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP" v kat. území Severné Mesto.

Vyvesené: 07.11.2017

Zvesené: 22.11.2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice – Sever na návrh vlastníkov podľa § 7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov, zrušila dňom

 

06.11. 2017   trvalý pobyt občanom:

 

                                                                                                        Lucia  Fabišová,       nar. 17.11.1982,        

Stránky