Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

TS: Obnovenie ED na Komenského

od štvrtka 21. decembra 2017 bude obnovená električková doprava na Komenského ulici. Naďalej pokračujú rekonštrukčné práce v rámci projektu MET v úseku Amfiteáter – Terasa – Spoločenský pavilón.

Prejav ľudskosti v závere roka

Mestská časť Košice – Sever ďakuje za prejavenú ľudskosť a ochotu pomôcť darcom, ktorí nezabúdajú ani v tomto čase na rodiny v núdzi. Aj vďaka nim budú mať detičky v týchto rodinách krajšie Vianoce. Darovali ste detské šatstvo, hračky, detské skladačky a spoločenské hry. Veľmi pekne ďakujeme za každú rodinku, ktorej deti sa pod vianočným stromčekom darovaným veciam potešia.

 

Uvítanie detí do života

Dňa 14.12.2017 sme v Dennom centre uskutočnili tretie tohtoročné privítanie novorodencov do veľkej rodiny Mestskej časti Košice- Sever. Túto milú slávnosť otvoril Mgr. Martin Bolf krátkym kultúrnym programom, po ktorom náš pán starosta Marián Gaj, všetkých srdečne privítal a poprial rodičom a deťom len to najlepšie. K slávnostnému aktu sa pripojil aj pán poslanec Kosmas Bekiaris, ktorý taktiež poprial rodičom všetko najlepšie. Následne sa rodičia zapísali do kroniky MČ Košice - Sever a prevzali si od pána starostu pamätné listy a vecné darčeky.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Richard Blumenfeld,   Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 27.12.2017 do 11.01.2018.

 

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Michal Kopilčák,  Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 27.12.2017 do 11.01.2018.

 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Košice, vydal verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti:

Adresát : Milan varga, Košice-Sever , písomnosť č. 102586898/2017 zo dňa 14.12.2017

 

Vyvesené: 27.12.2017

Zvesené: 11.01.2018 

Stránky