Harmonogram poslaneckých dní a zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

Harmonogram poslaneckých dní v dennom centre

Na základe Uznesenia č. 282/2014 z XXXI. Zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 12.03.2014 MZ   schvaľuje konanie poslaneckých dní v súlade s platným uznesením č. 198/2013 v priestoroch Denného centra – Senior domu na Obrancov mieru č. 2 v Košiciach. Poslanecké dni sa budú konať každú  stredu od 16.00 do 17.00 hod., okrem školských prázdnin a sviatkov, mimo termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, poradie poslancov sa určuje podľa abecedy.

Zmena úradných hodín

Pozor zmena!  Upozorňujeme občanov na zmenu úradných hodín. 

Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu:                                                                   

O Z N Á M E N I E o mieste a čase podávania kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí - 2014

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí - Oznámenie o počte obyvateľov

Dňa 21. 9. 2014 končí termín na doručenie kandidátnych listín politických strán a nezávislých kandidátov do Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever ako aj na starostu MČ Košice – Sever.

V tejto súvislosti  v prílohe prikladáme Oznámenie o počte obyvateľov MČ Košice – Sever.

Otvorenie Medzinárodného plenéra výtvarníkov v Seniordome

Dňa 11.9.2014 sa v priestoroch Seniordomu na ul. Obrancov mieru č. 2 v Košiciach otváral 8. ročník Medzinárodného plenéru výtvarníkov spojený s vernisážou výstavy maliarov A. Kissa z Maďarska a G. Pappa z Rumunska. Plenér otvoril starosta MČ Košice - Sever Marian Gaj za prítomnosti výtvarníkov, predsedníčky OZ  Domov v rodine Ing. Arch. Evy Lorenzovej, zamestnancov Magistrátu mesta  Košice aj verejnosti.

Výstava je predajná a v priestore Seniordomu bude trvať do 19.09.2014. Srdečne Vás všetkých pozývame!

OZNÁMENIE o určení volebných okrskov a volebných miestností.

Určenie volebných okrskov a volebných miestností.

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení voleb.obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.novembra 2014

Určenie počtu poslancov a o utvorení voleb.obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014

Posledná správa z tábora

Počas túry na hrad sa baby medzi sebou bavia: „ Hmm zajtra ráno do tábora už neprídeš, dnes to končí, už ani v pondelok, škoda, ja by som tu tak rada ešte ostala....“ Veru, decká aj nám to akosi rýchlo ubehlo, hoci končíme už tretí letný turnus v tomto roku. Tiež nám to je trošku ľúto, decká boli (ne)poslušné, milé a úžasné.

Na Bankove dobre, na Bankove zdravo

Na 12. august 2014 bude vyše 40 severanov ešte dlho spomínať. V prekrásnom prostredí Bankova sa stretli seniori zo Severu, niektorí prišli aj s vnukmi. Keďže opäť zaúradovalo počasie, namiesto opekania slaninky si pochutili na skvelom guláši.  Predtým starosta MČ  M. Gaj odovzdal diplomy za streleckú súťaž. Bez súťaže by guláš nechutil ani teraz, tak sa netradične súťažilo v básňach – okrem slovenčiny zaznela čeština, ale aj maďarčina či ruština. Súťaž vo vtipoch nemala víťaza, lebo všetky boli skvelé. Aká by to bodla zábava bez tanca?

Závery XXXV. zasadnutia MZ MČ Košice -Sever zo dňa 13.8.2014

Na  XXXV. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever zo  dňa 13.8.2014 poslanci tejto MČ v bode č. 4 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné obdobie 2014 – 2018 určili rozsah výkonu funkcie starostu  na 60 percent.  K bodu č. 5 Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v MČ Košice – Sever pre voľby poslancov MZ vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014 z ponúkaných alternatív volebných obvodov a okrskov určili hlasovaním tri volebné obvody.

Stránky