Bezpečnosť na prvom mieste!

September - mesiac bezpečnosti cestnej premávky pokračoval aj na ZŠ Tomašiková a ZŠ Polianska. V stredu 30.09.2015 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili besedy na tému „Bezpečnosť na cestách“, ktoré prebiehali úvodným predstavením príslušníkov MsP a pracovníčky MÚ. Následne boli interaktívnou formou zapájaní jednotliví žiaci, boli im vysvetľované dopravné značky, názorná ukážka zastavovania vozidiel zastavovacím terčíkom. Po skupinkách príslušníci MsP postupne oboznámili deti s pomôckami ako taktická prilba a vesta, reflexná vesta, brigadírka a putá. Prebraté boli núdzové telefónne čísla na štátnu aj mestskú políciu a ostatné záchranné zložky.

Bezpečnosť na prvom mieste!

September - mesiac bezpečnosti cestnej premávky pokračoval aj na ZŠ Tomašiková a ZŠ Polianska. V stredu 30.09.2015 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili besedy na tému „Bezpečnosť na cestách“, ktoré prebiehali úvodným predstavením príslušníkov MsP a pracovníčky MÚ. Následne boli interaktívnou formou zapájaní jednotliví žiaci, boli im vysvetľované dopravné značky, názorná ukážka zastavovania vozidiel zastavovacím terčíkom. Po skupinkách príslušníci MsP postupne oboznámili deti s pomôckami ako taktická prilba a vesta, reflexná vesta, brigadírka a putá.

Noc svetiel na Detskej železnici v Košiciach

Detská železnica v Košiciach ožije už túto sobotu 3. októbra o 19:00 hod. hudbou, svetlom a tancom. Prvá dáma slovenských koľajníc – 131-ročná Katka je v skvelej kondícii a pripravená na tohtoročnú Noc svetiel so Železničnou spoločnosťou Slovensko.

Viac informácií nájdete na: http://www.detskazeleznica.sk/

Stránky

Pozvánka na pokračovanie VII. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Starosta MČ Košice - Sever Marián Gaj zvoláva pokračovanie VII. rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 07.10.2015 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu.

Pozvánku a materiály nájdete: http://www.kosicesever.sk/clanok/vii-zasadnutie-miestneho-zastupitelstva...

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Henrieta Blumenfeldová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 28.09.2015 do 13.10.2015.

 

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Štefan Zsigray, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 28.09.2015 do 13.10.2015.

 

 

Stránky