Najväčší deň detí na Severe

Mestská časť Košice - Sever a ZŠ Hroncova 23 v Košiciach sa 28. júna 2017 (v stredu) zmení na zázračnú rozprávkovú krajinu plnú zábavy, smiechu a športu.V tomto roku sa môžete tešiť na nabitý pódiový program, autogramiádu hokejistov HC Košice, vystúpenie skateboardistov a skvelé sprievodné atrakcie, chutné maškrty aaa... ale viete čo?

Odstránenie poruchy

Dňa 28.06.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na Kalvárii - Kostol a Suchodolinskej 29Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Oznámenie k predaju stravných lístkov – náhradný termín za 05.07.2017

Oddelenie sociálnych vecí MČ Košice – Sever oznamuje dôchodcom, dňa 05.07.2017 je sviatok, stravné lístky sa budú predávať v náhradnom termíne, a to:

 

 dňa 04.07.2017 (utorok) v čase od 8.00 – 15.30 hod.

 

Kontakt:

MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2,prízemie, oddelenie sociálnych vecí, č. dverí 006

Mgr. Lenka Zrníková – odborný referent oddelenia soc. vecí,

tel.č. 055/63 33 485

e-mail: lenka.zrnikova@kosicesever.sk

 

 

Uvítanie detí do života

Narodenie bábätka je asi jedným z najzodpovednejších poslaní v živote každého rodiča. Je tou najväčšou radosťou nielen pre rodičov a rodinu, ale aj pre našu mestskú časť. Veď aj tí najmenší, hoci o tom ešte ani netušia, sú naši občania. Pre túto šťastnú udalosť sme dňa 22.06.2017 zorganizovali v Dennom centre Mestskej časti Košice – Sever slávnosť „ Uvítanie detí do života.“ Starosta Mestskej časti Košice – Sever Marián Gaj srdečne privítal prítomných a prihovoril sa všetkým rodičom a ich ratolestiam. Príjemnú atmosféru nám svojím programom vytvorili deti zo ZŠ Hroncova.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

28.06.2017 trvalý pobyt občanom:

                                                                                   Jozef Rybár, nar. 26.12.1960                                             

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Ing. Peter Bodnár

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Peter Béres, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 27.06.2017 do 12.07.2017.

 

 

Stránky