Oznam o výberovom konaní

Prevádzkovateľ komunitného centra Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice vyhlasuje výberové konanie na:

- jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC).

Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.04.2015 o 9.00 hod.

- v priestoroch zasadačky Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice

Podporte Severanku v boji o misskovský titul

Jedinou Košičankou, ktorá sa prebojovala do finálovej desiatky  v boji o titul Miss stredných škôl, je naša Severanka Zlatica Kudrecová. Má 18 rokov, miluje tanec a až skončí strednú školu, možno z nej bude ekonómka. Aj starosta, ako správny Severan,  Zlaticu podporuje a osobne sa s ňou stretol.  Ak ju chcete podporiť aj vy, lajknite na facebook 

Zapojte sa do kampane " Do práce na bicykli"

Vážení Severania,
opäť máte možnosť zapojiť sa do celonárodnej cyklistickej kampane "Do práce na bicykli". Cieľom projektu je podporiť rozvoj nemotorovej dopravy ako trvalé opatrenie pre skvalitnenie ovzdušia v mestách a ako príspevok ku zníženiu produkcie CO2 pochádzajúceho z dopravy.

Zápisnica z 2. zasadnutia Komisie kultúry

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení občania,

na základe Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever zverejňujeme zápisnicu z 2. zasadnutia Komisie kultúry, ktoré sa konalo dňa 13.04.2015.

Mestská časť Košice - Sever spustí komunitné centrum

Mestská časť Košice – Sever sa v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vypracovaním projektu zapojila do Národného projektu Komunitné centrá (ďalej len „NP KC“), ktorý vznikol vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

Bižšie informácie ku komunitnému centru nájdete v prílohe.

Zápisnica z Komisie sociálnej

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení občania,

na základe Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Komisie sociálnej, ktoré sa konalo dňa 08.04.2015.

TS Menovanie prednostu Miestneho úradu MČ Košice - Sever

Dňa 13.04.2015 menoval starosta Mestskej časti Košice - Sever do funkcie prednostu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever PhDr. Matúša Hábera.

http://www.kosicesever.sk/prednosta

Zápisnica z 1. zasadnutia Komisie kultúry

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení občania, na základe Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever zverejňujeme zápisnicu z 1. zasadnutia Komisie kultúry, ktoré sa konalo dňa 01.04.2015.

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Košice

Dňa 10.04.2015 bolo Mestskej časti Košice - Sever doručené Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu mesta Košice.

Oznámenie o strategickom dokumente

Dňa 10.04.2015 bolo Mestskej časti Košice - Sever doručené Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice".

Stránky