Zmena úradných hodín

Pozor zmena!  Upozorňujeme občanov na zmenu úradných hodín v období od 01.07.2014 do 31.08.2014.

Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu:                                                                   

Posledná správa z tábora

Počas túry na hrad sa baby medzi sebou bavia: „ Hmm zajtra ráno do tábora už neprídeš, dnes to končí, už ani v pondelok, škoda, ja by som tu tak rada ešte ostala....“ Veru, decká aj nám to akosi rýchlo ubehlo, hoci končíme už tretí letný turnus v tomto roku. Tiež nám to je trošku ľúto, decká boli (ne)poslušné, milé a úžasné.

Na Bankove dobre, na Bankove zdravo

Na 12. august 2014 bude vyše 40 severanov ešte dlho spomínať. V prekrásnom prostredí Bankova sa stretli seniori zo Severu, niektorí prišli aj s vnukmi. Keďže opäť zaúradovalo počasie, namiesto opekania slaninky si pochutili na skvelom guláši.  Predtým starosta MČ  M. Gaj odovzdal diplomy za streleckú súťaž. Bez súťaže by guláš nechutil ani teraz, tak sa netradične súťažilo v básňach – okrem slovenčiny zaznela čeština, ale aj maďarčina či ruština. Súťaž vo vtipoch nemala víťaza, lebo všetky boli skvelé. Aká by to bodla zábava bez tanca?

Závery XXXV. zasadnutia MZ MČ Košice -Sever zo dňa 13.8.2014

Na  XXXV. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever zo  dňa 13.8.2014 poslanci tejto MČ v bode č. 4 Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu MČ Košice – Sever na funkčné obdobie 2014 – 2018 určili rozsah výkonu funkcie starostu  na 60 percent.  K bodu č. 5 Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v MČ Košice – Sever pre voľby poslancov MZ vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2014 z ponúkaných alternatív volebných obvodov a okrskov určili hlasovaním tri volebné obvody.

p. Slafkovská, príďte si po cenu

Prosíme pani Gabrielu Slafkovskú, ktorá má stále u nás schovanú cenu za 1. miesto v  súťaži Severská desiatka. Radi by sme jej ju odovzdali, budeme radi, keď si prečíta túto správu. Cena je v úschove v kancelárii starostu u pani Ing. Dagmar Zalčíkovej.

Budúci hasiči hor´ sa na Bankov

Na Košickej detskej železnici bude túto sobotu veselo. Sme radi, že ju máme vo svojom katastrálnom území – takú raritu nám možno závidieť. Na stanicu Alpinka prinesú dňa 16.8.2014 hasiči z Medzeva  a železniční hasiči zo Železničnej spoločnosti Slovensko modernú aj historickú hasičskú techniku. Deti tam čakajú rôzne súťaže súvisiace s hasičmi a studenou vodou, budú napríklad hadicou plnou vody mieriť na terč. Priamo na Alpinke čaká na najmenších  penový bazén.

Na Bankov a Alpinku aj s bicyklami

DPMK v sezóne od 1.6. do 1.9. 2014 zavádza sezónne cyklospoje na linke č.  14 z Ťahanoviec na Jahodnú a späť  vzhľadom na zvýšený počet turistov smerujúcich do tejto vychytenej oddychovej lokality. Linka zahŕňa zastávky: Železničná zastávka – Ťahanovce – Anička - Mier - Havlíčkova - Čermeľ Horný Bankov/Alpinka- Jahodná.Na internetovej stránke DPMK v časti Prepravné podmienky nájdete v prípade záujmu zverejnený Dodatok č. 1, ktorý spresňuje prepravu bicyklov.

XXXV. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Kosice - Sever

Kurzy kanoistiky na Aničke

     Anička je obľúbeným miestom oddychu nielen Severanov, ale  všetkých Košičanov. Pre akčnejšie typy tu máme informáciu CK, ktorá organizuje splavy Hornádu a rafting. Pre toho, kto by  chcel do tajov kanoistiky preniknúť hlbšie, organizuje CK kurzy kanoistiky.  Lodenica sa nachádza na Aničke. Ceny a podrobnejšie informácie nájdete na stránkach: 

http://www.splavujeme.sk/sk/kalendar-akcii/splav-hornadu/

www.facebook.com/splavujeme.sk
 

Križovatka na Mieri bude bezpečnejšia

Starosta MČ Marián Gaj listom požiadal Mesto Košice a následne na rokovaní mestského zastupiteľstva interpeloval vo veci riešenia plynulého a bezpečného prechodu pre chodcov na križovatke Národná trieda – Hlinkova. V súvislosti s týmto problémom inicioval aj pracovné stretnutie s kompetentnými  zástupcami  dotknutých  inštitúcií  priamo na  križovatke. Stretnutia  sa zúčastnili  i zástupcovia mesta Košice - referátu dopravy,  Krajského dopravného inšpektorátu a cestnej svetelnej  signalizácie.

Stránky