Oznámenie k predaju stravných lístkov na december

Oddelenie sociálnych vecí MČ Košice – Sever oznamuje našim seniorom - stravníkom, že stravné lístky na december si môžu na Miestnom úrade zakúpiť v termíne do 14.12.2016 (po tomto termíne už nebude možné stravné lístky zakúpiť).

Stravné lístky si je možné zakúpiť v čase úradných hodín v týchto pracovných dňoch:

Pondelok                              8.00 – 12.00 hod.             12.30 – 16.00 hod.
Utorok                                   8.00 – 12.00 hod.             12.30 – 16.00 hod.
Streda                                   8.00 – 12.00 hod.             12.30 – 16.00 hod.

Kontakt:

Mikuláš na Severe

Srdečne vás pozývame na akciu Mikuláš na Severe, ktorá sa uskutoční 12.12.2016 o 16:00 hod v Dennom centre na Obrancov mieru 2. Okrem sladkých balíčkov pre dobré deti pre vás pripravujeme zaujímavý program, kde nebude chýbať  diskotéka, súťaže a pre rodičov chystáme menšie občerstvenie.

Spríjemnite si s nami predvianočné dni a príďte sa s nami zabaviť.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Deň materských škôl na Slovensku

Rok sa s rokom stretol a my sme opäť oslávili Deň materských škôl na Slovensku. Tak ako aj minulý rok, starosta pozval riaditeľky, učiteľov ale aj rodičov na príjemné posedenie, ktoré bolo tentoraz športového charakteru. Súťažili medzi sebou škôlky v disciplínach ako preťahovanie lanom, pretláčanie rukou, skok vo vreci, či držanie činky. Pán starosta si pripravil zaujímavý program, kde nechýbali skvelé spevácke vystúpenia. Všetci prítomní sa zabávali, čo nás veľmi teší.

Fotogalériu nájdete tu.

Akcia "Čistý les"

     Dňa 23.11.2016 prebehla u nás na Severe akcia nazvaná "Čistý les". Zamerali sme sa na znečistenú lokalitu lesného porastu Čičky-Majer na Severe. Lesný porast ako aj jeho okolie bolo znečistené komunálnym odpadom. Prostredie je v súčasnosti vyčistené a je dohodnutý spôsob monitorovania lokality z dôvodu, že sa tu vyskytujú skupiny "obyvateľov", ktorí prispievajú k znečisťovaniu lesa.

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Igor Kovalčuk, nar. 1954

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Silvia Holubová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 01.12.2016 do 16.12.2016.

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznamujeme občanom, že dňa 28.11.2016 bolo mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené Oznámenie o strategickom dokumente: "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2016/2".

Stránky