Výsledky volieb do samosprávy obcí 2014

Adventné trhy na Mieri

Spoľahlivá opatrovateľská služba

Zabezpečte aj vy svojim blízkym dôstojnú starobu v domácom prostredí, v ktorom sa najlepšie cítia.

Mestská časť Košice – Sever zabezpečuje poskytovanie opatrovateľskej služby v spádovom území MČ Košice - Sever, MČ Košice - Staré mesto, MČ Košice sídl. Ťahanovce, MČ Košice – Ťahanovce, MČ Košice – Kavečany, MČ Košice – Džungľa. Opatrovateľskú službu poskytujeme v domácom prostredí počas pracovných dní v čase od 7.00 do 17.00 hod.. Poskytovanie zabezpečuje kolektív profesionálnych opatrovateliek.

Poďakovanie starostu za znovuzvolenie do funkcie

Vážení občania, obyvatelia MČ Košice – Sever!

Kancelária prvého kontaktu bude počas volieb zatvorená

Upozorňujeme občanov, že Kancelária prvého kontaktu bude dňa 15.11.2014 počas volieb do orgánov samosprávy obcí zatvorená. Otvorená bude opäť v utorok 18.11.2014 od 7:30 hod.

Odpočet MÚ MČ Košice-Sever za obdobie 2010-2014- Oddelenie rozvoja mestskej časti

 

Vážení občania,

dávame vám do pozornosti odpočet  MÚ MČ Košice – Sever  za obdobie 2010 - 2014 za jednotlivé oddelenia.

Pokračujeme Oddelením rozvoja mestskej časti.

 

rok 2011

Stavebné aktivity

Odpočet MÚ MČ Košice-Sever za obdobie 2010-2014- Kancelária prvého kontaktu

Vážení občania,

dávame vám do pozornosti odpočet  MÚ MČ Košice – Sever  za obdobie 2010 - 2014 za jednotlivé oddelenia. Pokračujeme Kanceláriou prvého kontaktu - KPK.

Kancelária prvého kontaktu- KPK

S nástupom nového vedenia v roku 2010 sa do popredia dostala otázka zmeny organizačnej štruktúry Miestneho úradu mestskej časti Košice-Sever. 

Vyšlo nové číslo Kuriéra zo Severu

V najbližších dňoch sa vo vašich poštových schránkach objaví občasník Kuriér zo Severu. Nájdete v ňom okrem samozrejmého príhovoru starostu MČ Košice - Sever Mariána Gaja aj dôležité informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Na poslednej strane sa v skratke dočítate, čo všetko sa udialo  za posledné štyri roky počas starostovania Mariána Gaja. Podrobnejšie informácie o aktivitách každého oddelenia MÚ nájdete na webovej stránke úradu, viď tu http://www.kosicesever.sk/kurier-zo-severu

 

 

 

Odpočet MÚ MČ Košice-Sever za obdobie 2010-2014 za jednotlivé oddelenia- Oddelenie sociálnych vecí

 

Vážení občania,

dávame vám do pozornosti odpočet  MÚ MČ Košice – Sever  za obdobie 2010 - 2014 za jednotlivé oddelenia. Začíname oddelením sociálnych vecí.

 

Oddelenie sociálnych vecí

Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska. 

(John Stuart Mill)

 

UPOZORNENIE

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konajú dňa 15.11.2014, upozorňujeme občanov, že zmenu trvalého pobytu v Kancelárii prvého kontaktu je možné uskutočniť len do štvrtka 13.11.2014 do 12:00 hod.

Stránky