3. ročník Severskej desiatky

Mestská časť Košice - Sever pod záštitou starostu Mariána Gaja organizuje dňa 22.05.2015 so začiatkom o 17.30 hod. 3. ročník behu "Severská desiatka". Behať sa bude 10-kilometrová trať na trase Bankov - Alpinka v ôsmich kategóriách. Starosta uviedol: "Som veľkým fanúšikom tohto podujatia a verím, že účasť prekoná tú minuloročnú. Všetci, ktorí si chcete zabehať v krásnom lesnom prostredí, alebo podporiť svojich blízkych a priateľov, ste srdečne vítaní." Tento rok čaká všetkých návštevníkov aj prekvapenie v podobe veľkých bežeckých mien.

Registrácia

Propozície

Oznam pre občanov - záhradkárov

Miestny úrad MČ Košice – Sever na základe oznamu Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Košice, Správa Hornádu a Bodvy, dáva do pozornosti občanom – záhradkárom o plnení si povinností v súvislosti s odberom povrchovej vody na závlahy vo svojich záhradách v zmysle novelizácie vodného zákona č. 364/2004 Z.z. /novela č. 409/2014 § 18 Všeobecné užívanie vôd/ platnej od 15.01.2015. V § 18 odst. 4 sa upravuje vymedzenie jednoduchým vodným zariadením na odbery povrchových vôd je prenosná nádoba.

Májové posedenie v ZOS-ke

V našom zariadení opatrovateľskej služby  sme sa rozhodli spríjemniť  našim klientom , ich rodinným príslušníkom  a vlastne aj sebe,  jedno pekné májové popoludnie.  21.mája 2015 do  záhrady v ZOS-ke  zavítali aj starosta MČ Marián Gaj a prednosta MÚ PhDr. Matúš Háber. Spoločne   si pozreli kultúrny program, ktorý pre starkých  pod  vedením pani vychovávateľky Habinovejpripravili deti zo ŠZŠ Odborárska v Košiciach. Tanec aj spev sa veľmi páčili, malé občerstvenie pripravené zamestnancami ZOS-ky veľmi chutilo. Všetci sa zhodli, že takéto popoludnia by sa mohli opakovať aj častejšie.

TS Rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2015

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever na svojom zasadnutí dňa 13.05.2015 schválilo Programový rozpočet MČ Košice - Sever na rok 2015 ako vyrovnaný vo výške 1 412 653€ na strane výdavkov i príjmov vrátane finančných operácií. V rámci investícií do rozvoja mestskej časti sú v rozpočte schválené finančné prostriedky na revitalizáciu dvoch detských ihrísk a finančný príspevok mestskej časti na grantový projekt v rekreačnej oblasti Anička.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta: 

Mária Spišáková, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 21.05.2015 do 04.06.2015.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:  

Milada Adamcová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 19.05.2015 do 02.06.2015.

Stránky