Prerušenie dodávky pitnej studenej vody- ul. Havlíčkova 10

V pondelok, t.j. 6.7.2015 odstraňuje VVS, a.s. vodovodnú poruchu na ul. Havličkovej 10. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Prerušenie dodávky pitnej studenej vody- ul. Havlíčkova 10

V pondelok, t.j. 6.7.2015 odstraňuje VVS, a.s. vodovodnú poruchu na ul. Havličkovej 10. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Otvorenie súkromnej materskej škôlky "MATERINA DÚŠKA"

S radosťou oznamujeme rodinám s detičkami v predškolskom veku, že od 1. septembra 2015 sa otvára súkromná materská škôlka „Materina Dúška“ v známom Zariadení Detského klubu zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach.

Otvárame náruč pre vnímavých rodičov a ich deti/čky/...

·        dôraz na celostný rozvoj dieťaťa, výchovno – vzdelávací proces detí po školskú zrelosť,

·        láskavý, vzdelaný personál,

·        atmosféra spolupatričnosti, rodinné prostredie,

Zmena stránkových hodín

Upozorňujeme občanov, že v dovolenkovom období od 01.07.2015 do 31.08.2015 sú stránkové hodiny Kancelárie prvého kontaktu v sobotu zrušené.

Stránky

Oznámenie o mieste uloťenia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Zoran Martincsko, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 30.06.2015 do 14.07.2015.

 

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Katarína Onofrejová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 29.06.2015 do 14.07.2015.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Martin Németh, Košice – Sever

Zásielku si môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 29.06.2015 do 14.07.2015.

Stránky