Letné korčuľovanie na ľade

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Korčuľovanie na ľade. Nemusíte čakať na zimu, aby ste si obuli korčule na ľad, preto neváhajte a príďte si aj v lete zakorčuľovať a schladiť sa v tieto teplé dni. 8.8.2017(utorok) na vás budeme čakať v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:30 hod. 

Vstup je zadarmo pre obyvateľov Severu. K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.
 

Letné korčuľovanie na ľade

Mestská časť Košice - Sever si pre vás pripravila akciu Korčuľovanie na ľade. Nemusíte čakať na zimu, aby ste si obuli korčule na ľad, preto neváhajte a príďte si aj v lete zakorčuľovať a schladiť sa v tieto teplé dni. 8.8.2017(utorok) na vás budeme čakať v Crow Arene od 16:00 hod. do 17:30 hod. 

Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti Občianske združenie Hralandia

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť ďalšie Občianske združenie Hralandia.

Poštová adresa: Stará spišská cesta 2147/1,040 01 Košice,

Predseda:Ing. Viktória Satmáriová

Tel.: 0944 403 330, 0948 050 167

E-mail: hralandia@hralandia.sk

Odstránenie poruchy

Dňa 21.07.2017 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Svornosti 41.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: UNIVERSAL IMPORTS, S.R.O.

Naposledy sídlo: Obrancov mieru 189/27, 040 01 Košice

Písomnosť č. 101522723/2017 zo dňa 11.07.2017 je uložená na Daňovom úrade Košice.

Vyvesené: 26.07.2017

Zvesené: 10.08.2017

Povolenie zvláštneho užívania komunikácie

Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku dopravy a pozemných komunikácií, povoľuje žiadateľovi PD AUTOSPORT Kuzmányho 27, 040 01 Košice , zvláštne užívanie komunikácie (účelová komunikácia smerujúca k stredisku Jahodná od križovatky s cestou II/547).

Termín konania: dňa 19.08.2017 v čase 07:00 hod. - 17:00 hod.

Dôvod: užívanie verejného priestranstva z dôvodu konania amatérskej záujmovej automobilovej súťaže "RALLY JAHODNÁ" .

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Slávka Prokopová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 25.07.2017 do 09.08.2017.

 

Stránky