Upozornenie na úpravu úradných hodín počas vianočných sviatkov a Nového roku

Upozorňujeme občanov na úpravu úradných hodín MÚ MČ Košice-Sever - nasledovne:

23.12.2014 - 7:30 hod. - 16:30 hod.

24.12.2014 - zatvorené

25.12.2014 - zatvorené

26.12.2014 - zatvorené

27.12.2014 - zatvorené

29.12.2014 - 7:30 hod. - 16.30 hod.

30.12.2014 - 7:30 hod. - 16:30 hod.

31.12.2014 - 7:30 hod. - 12:00 hod.

01.01.2015 - zatvorené

02.01.2015 - zatvorené

03.01.2015 - zatvorené

05.01.2015 - 7:30 hod. - 16:30 hod.

06.01.2014 - zatvorené

Oznámenie

Oznamujeme, že došlo k pozastaveniu výkonu uznesenia MZ MČ Košice-Sever č. 16/2014 zo dňa 10.12.2014

VO Výzva- Výroba a dodanie trhovníckych oceľových stolov

Pozvánka na Vianočné trhy

Všetkých srdečne pozývame na tohtoročné Vianočné trhy mesta Košice už tradične pri Immaculate v nedeľu 21.12.2014 so začiatkom o 17,00 hod. Akcia bude spojená s kultúrnym programom v spolupráci s agentúrou Gajja . Program sa bude niesť v duchu štvrtej adventnej nedele, so spevom v tónoch vianočných kolied. Tohto roku nebude chýbať ani Koleso šťastia, každý šťastlivec bude mať možnosť si vykrútiť malý darček. Ako sa na správne Vianoce patrí, aj prekvapenie bude.

Na všetkých sa tešíme!

Verejné korčuľovanie na Severe

MČ Košice – Sever už tradične pripravila pre obyvateľov našej MČ verejné korčuľovanie počas vianočných prázdnin. Pri vstupe je potrebné preukázať sa občianskym preukazom (kvôli overeniu trvalého bydliska J,ale veď väčšinu  poznáme...).

Požičovňa korčúľ a brúsenie bude zabezpečené.

2. 1. 2015 sa uskutoční v spolupráci so ZŠ Hroncova 23 aj  novoročný karneval spojený s kultúrnym programom.

Na hojnú účasť všetkých Severanov sa teší starosta MČ Košice – Sever Marián GAJ.

Termíny nájdete tu:

24.12- 9:00-10:30

27.12.-10:00-11:30

29.12.-11:00-12:30

Oznámenie o určení okrskov na konanie referenda a miestností na hlasovanie

Vianoce, Vianoce prichádzajú......aj do ZOS-ky

Predvianočnú atomosféru už cítiť aj v ovzduší ZOS-ky. Vianočnú výzdobu pripravil personál zariadenie, program pre starkých pripravili deti zo  špeciálnej základnej školy Odborárska pod vedením p. vychovávateľky Evy Habinovej. Vlastnoručne vyrobili vianočné pohľadnice a krásne lampáše. Starkí si pochutili na sladkom koláčiku, sponzorsky ho venovala Lekáreň Bazalka.

„Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave podielali,“-skonštatovala vedúca Mgr. Zdenka Sloviková, ktorá spolu s vedúcou zariadenia pripravila pre deti sladkú odmenu – perník a ovocie.

Mikuláš zavítal aj do Denného centra

9.12.2014 zavítal medzi seniorov do Denného centra Mikuláš. Štvrtáci a piataci  zo základnej školy Odborárska Košice prišli do Denného centra plného seniorov, aby im pod vedením p. uč. PaedDr. BeatrixStraus a Mgr. SabinyKutovej zaspievali koledy a potešili ich tancom. Vianočnú atmosféru dotváral ozdobený vianočný stromček. Ako darček deti vlastnoručne vyrobili prekrásne sklenené prívesky pre dámy a obrázky anjelov tiež zo skla pre pánov. Darčeky seniorov potešili, neskrývali dojatie. No aj deti mali radosť, lebo aj im Mikuláš priniesol malý mikulášsky  balíček.

Adventné trhy na Mieri opäť úspešné

Stalo sa už tradíciou, že sa na Mieri konajú adventné trhy. Trvali oproti minulým dvom ročníkom kratšie, „iba“ tri dni, od 28. 11.2014 do  30.11.2014, vždy od 10,00 do 20,00 hod. Trhovisko sme dokázali vynoviť, je tam nová elektroinštalácia a nové osvetlenie.

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ-Dodanie a montáž 1ks HD kamery

 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: 
 
Dodanie a montáž 1ks HD kamery 
 
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.
 
Akceptovať budeme ponuky doručené do 08.12.2014 do 10:00 h. do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
 
 
 
 
 

Stránky