Oznámenie o prerušení predaja gazdovského mlieka

Oznamujeme občanom, že v termíne od 28.07.2015 do 09.08.2015 bude z dôvodu rekonštrukcie prevádzkových priestorov firmy,  prerušený predaj gazdovského kravského mlieka spoločnosťou MKM spol. s.r.o. na trhoviskách pri OC Merkúr a pri OC Mier v Košiciach.

 

 

Oznámenie o prerušení predaja gazdovského mlieka

Oznamujeme občanom, že v termíne od 28.07.2015 do 09.08.2015 bude z dôvodu rekonštrukcie prevádzkových priestorov firmy,  prerušený predaj gazdovského kravského mlieka spoločnosťou MKM spol. s.r.o. na trhoviskách pri OC Merkúr a pri OC Mier v Košiciach.

 

 

Prerušenie dodávky pitnej studenej vody - ul. Pajorova 2-4

Dňa 28.07.2015 odstraňuje VVS a.s. vodovodnú poruchu na ulici Pajorova 2-4. Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc ,na čas nevyhnutný na opravu poruchy.                                                   

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Radovan Kočan, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 29.07.2015 do 13.08.2015.

 

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Radoslav Horňák, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 23.07.2015 do 07.08.2015.

 

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Dušan Vojtech, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 21.07.2015 do 04.08.2015.

 

Stránky