Harmonogram poslaneckých dní a zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

Harmonogram poslaneckých dní v dennom centre

Na základe Uznesenia č. 282/2014 z XXXI. Zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 12.03.2014 MZ   schvaľuje konanie poslaneckých dní v súlade s platným uznesením č. 198/2013 v priestoroch Denného centra – Senior domu na Obrancov mieru č. 2 v Košiciach. Poslanecké dni sa budú konať každú  stredu od 16.00 do 17.00 hod., okrem školských prázdnin a sviatkov, mimo termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, poradie poslancov sa určuje podľa abecedy.

Zmena úradných hodín

Pozor zmena!  Upozorňujeme občanov na zmenu úradných hodín. 

Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu:                                                                   

Kancelária prvého kontaktu bude počas sviatkov zatvorená

Kancelária prvého kontaktu na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever bude v sobotu  01.11.2014 počas Sviatku všetkých svätých zatvorená. Jej služby môžete využiť v piatok 31.10.2014 do 15:00 hod. a otvorená bude opäť v pondelok 03.11.2014 od 7:30 hod.

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- Stavebné práce- Oprava vnútorných pružných dlažobných krytín v Zariadení opatrovateľskej služby

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Oprava vnútorných pružných dlažobných krytín v Zariadení opatrovateľskej služby.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené do 05.11.2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

PREDMET

Stavebné práce a manipulácia s nákladom:

Nezabúdame a vážime si

Spestrením dňa 28.10.2014 v Zariadení opatrovateľskej služby bolo vystúpenie žiakov Špeciálnej základnej školy na ulici Odborárskej, pod vedením pani vychovávateľky. Žiaci pripravili pre starkých, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, krásny program. Vo vlastneručne vyrobených kostýmoch zahrali a zaspievali predstavenie „O Šípkovej Ruženke“, predviedli milé tančeky, zaspievali pesničky. Starkým sa vystúpenie veľmi páčilo, dokonca si potleskom vyžiadali aj malý prídavok. Babky sa k veselým pesničkám pridali a nôtili si ich ešte dlho po skončení programu.

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 48/2014 o vyhradení miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o delegovaní do okrskových volebných komisií

Tlačivo na registráciu do DC už aj na webe

V rámci skvalitňovania služieb občanom  a obyvateľom MČ  Košice – Sever už existuje možnosť stiahnuť si tlačivo „Registračný formulár“ do Denného centra prostredníctvom webu. Je už aktuálny, doplnený o nové krúžky, napr. anglický jazyk  a ruský jazyk na rôzne stupne pokročilosti, športové aktivity, cvičenie a pod. Radi vás v Dennom centre privítame!

Železničná Noc svetiel v Čermeli

Košická detská historická železnica na Severe pripravila na noc zo 4. na 5. októbra atraktívne nočné jazdy spojené so zaujímavým programom: horúcim plamenným prepadom, ohňovou šou, hudobným expresom. Železničná Noc svetiel sa uskutoční v Čermeli už po tretíkrát, začne o 19,00 hod. a potrvá do polnoci. Veríme, že sa nájde dostatok odvážlivcov a navštívi toto jedinečné podujatie.

Denné centrum otvorené celý týždeň

Všetkým, aj potencionálnym, členom Denného centra, oznamujeme, že od septembra 2014 je Denné centrum na ul. Obrancov Mieru č. 2 otvorené každý pracovný deň, teda aj v piatok. Príďte navštíviť vynovené priestory, ak máte záujem, zapojte sa do najrôznejších krúžkov, ktoré sú tu organizované, či už jazykové, počítačové, spoločenské hry alebo cvičenie. Radi vás privítame.

 

OTVÁRACIE HODINY DENNÉHO CENTRA:

pondelok: 13.00 - 17.00h.

utorok:       13.00 - 17.00h.

streda:       13.00 - 18.00h.

Stránky