Harmonogram poslaneckých dní a zasadnutí Miestneho zastupiteľstva

Harmonogram poslaneckých dní v dennom centre

Na základe Uznesenia č. 282/2014 z XXXI. Zasadnutia MZ MČ Košice – Sever zo dňa 12.03.2014 MZ   schvaľuje konanie poslaneckých dní v súlade s platným uznesením č. 198/2013 v priestoroch Denného centra – Senior domu na Obrancov mieru č. 2 v Košiciach. Poslanecké dni sa budú konať každú  stredu od 16.00 do 17.00 hod., okrem školských prázdnin a sviatkov, mimo termínov zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady, poradie poslancov sa určuje podľa abecedy.

Zmena úradných hodín

Pozor zmena!  Upozorňujeme občanov na zmenu úradných hodín. 

Úradné hodiny Kancelárie prvého kontaktu:                                                                   

Kancelária prvého kontaktu bude počas sviatkov zatvorená

Kancelária prvého kontaktu na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever bude v sobotu  01.11.2014 počas Sviatku všetkých svätých zatvorená. Jej služby môžete využiť v piatok 31.10.2014 do 15:00 hod. a otvorená bude opäť v pondelok 03.11.2014 od 7:30 hod.

Oznámenie o delegovaní do okrskových volebných komisií

Tlačivo na registráciu do DC už aj na webe

V rámci skvalitňovania služieb občanom  a obyvateľom MČ  Košice – Sever už existuje možnosť stiahnuť si tlačivo „Registračný formulár“ do Denného centra prostredníctvom webu. Je už aktuálny, doplnený o nové krúžky, napr. anglický jazyk  a ruský jazyk na rôzne stupne pokročilosti, športové aktivity, cvičenie a pod. Radi vás v Dennom centre privítame!

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Sever č. 48/2014 o vyhradení miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí

Železničná Noc svetiel v Čermeli

Košická detská historická železnica na Severe pripravila na noc zo 4. na 5. októbra atraktívne nočné jazdy spojené so zaujímavým programom: horúcim plamenným prepadom, ohňovou šou, hudobným expresom. Železničná Noc svetiel sa uskutoční v Čermeli už po tretíkrát, začne o 19,00 hod. a potrvá do polnoci. Veríme, že sa nájde dostatok odvážlivcov a navštívi toto jedinečné podujatie.

Denné centrum otvorené celý týždeň

Všetkým, aj potencionálnym, členom Denného centra, oznamujeme, že od septembra 2014 je Denné centrum na ul. Obrancov Mieru č. 2 otvorené každý pracovný deň, teda aj v piatok. Príďte navštíviť vynovené priestory, ak máte záujem, zapojte sa do najrôznejších krúžkov, ktoré sú tu organizované, či už jazykové, počítačové, spoločenské hry alebo cvičenie. Radi vás privítame.

 

OTVÁRACIE HODINY DENNÉHO CENTRA:

pondelok: 13.00 - 17.00h.

utorok:       13.00 - 17.00h.

streda:       13.00 - 18.00h.

Na Hroncovej korčuliari ako prví a jediní na Slovensku

ZŠ Hroncová ako prvá a jediná na Slovensku zriadila od tohto školského roka športové triedy pre prvákov so zameraním na korčuľovanie v rámci vyučovania. V predmete Športová príprava sa učia korčuľovať v neďalekej Crow aréne. V ďalších ročníkoch sa budú žiaci profilovať na rýchlokorčuliarov, krasokorčuliarov alebo hokejistov. Na druhom stupni si žiaci vybrali basketbal, takže sú tu aj triedy s rozšíreným vyučovaním basketbalu.  „Severania, ale aj žiaci z okolitých MČ prejavujú o našu školu zvýšený záujem, z čoho mám ja osobne obrovskú radosť.“- hovorí riaditeľka školy Klára Dziaková.

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice-Sever č. 48 /2014 o vyhradení miest pre umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácii na verejných priestranstvách pre účely volieb do orgánov samosprávy obcí

Stránky