Na Severe karneval na ľade!

Základná škola na Hroncovej ulici v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever zorganizovala jedinečné podujatie priamo na ľade. „Karneval na ľade“ pozval do Crow Arény viac ako 300 korčuliarov. Okrem kultúrneho programu, kde vystúpili žiaci z krasokorčuliarskeho klubu Kraso Centrum Košice nasledovali bloky voľného korčuľovania popretkávané súťažami, tombolou a vyhodnotením najkrajších masiek. O zábavu hneď na nový rok nebola núdza. Najvyšší počet korčuliarov verejného korčuľovania počas zimných prázdnin prekvapil aj riaditeľku školy.

Výzva na prihlásenie sa za člena komisie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever

Jarný tábor na Severe

Milí Severania, riešite problém, ako zabezpečiť zaujímavý program pre svoju ratolesť počas jarných prázdnin? MČ Košice – Sever má pre vás riešenie.  Už niekoľkokrát v minulosti sme organizovali jarné a letné tábory prednostne pre deti Severanov a nie je to inak ani teraz. Pripravili sme pre vás nezabudnuteľný program plný zážitkov, korčuľovanie v Crow aréne, maľovanie na tričká a veľa iných, ktoré nebudeme dopredu prezrádzať.  Bližšie informácie radi poskytneme na tel. čísle0905 450687 (Mgr. Zdenka Sloviková), prihlášku je možné stiahnuť si tu. Tešíme sa na vás!

Novoročné stretnutie so starostom

14.1.2015 sa seniori stretli v Dennom centre so starostom našej MČ. Stretnutia sú samozrejmosťou, konajú sa pravidelne raz – dvakrát mesačne, ale toto bolo predsa len niečím výnimočné.  Bolo prvé v novom roku, takže okrem pravidelných „rubrík“ a riešenia dotazov seniorov im starosta  pri pohári šampanského a výbornej kapustnici zaprial do nového roka 2015 najmä veľa zdravia, pohody a mladého ducha, ktorý sa prejavuje aj v aktivitách Denného centra a jeho bohatej činnosti.

Kam s vianočným stromčekom?

Aj vy rozmýšľate, kam s vianočným stromčekom? Máme pre vás návrh: nevyhadzujte ho medzi ostatný odpad do kontajnera, ale vedľa neho!  Ak bývate na sídlisku, položte vianočný stromček ku kontajnerom na komunálny odpad, ak bývate v rodinnom dome, položte stromček v lokalitách, kde sa zvyčajne umiestňujú VKK ( veľkokapacitné kontajnery).
Pre zhromažďovanie vianočných stromčekov MČ Košice - Sever určila tieto zberné miesta:
 

TS Stanovisko starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja k výberovému konaniu na HD kamery

Na základe medializácie tzv. „netransparentnosti“  výberového konania na HD kamery MÚ Košice – Sever a odd. ekonomické a hospodárskej správy tohto úradu vydáva nasledujúce stanovisko:

Medializované „skutočnosti“ sa nezakladajú na pravde. „Je mi veľmi ľúto,  že aktivita dvoch nezávislých poslancov je taká veľká, že zavádzajú a nesprávne informujú v prvom rade médiá a až následne sú s informáciami na rade ich kolegovia, poslanci MČ Košice – Sever. Odborné  oddelenia na MÚ sú na rade až ako posledné, a čo horšie, starosta MČ tiež.“

Severania, zapojte sa do rozhodovania o cyklotrasách!

MČ Košice – Sever si  dovoľuje všetkých obyvateľov, ale najmä cyklistickú verejnosť našej mestskej časti požiadať o spoluúčasť pri rozhodovaní o cyklotrasách v  MČ Košice – Sever. Pripravuje sa plán rozvoja cyklistickej dopravy pre Košice. K tomuto  môžete prispieť aj vy, obyvatelia MČ Košice - Sever tým, že budete  pripomienkovať plánované a existujúce cyklotrasy.  MČ Košice – Sever má navrhnúť tri cyklotrasy (názvy ulíc, po ktorých vedie).  ktoré sú najnutnejšie a prioritné pre vybudovanie.

Návrhy na verejné ocenenia

Vážení občania!

Ak sa vo vašom okolí nachádza osobnosť, ktorá je podľa vás vhodná na verejné ocenenie v rámci osláv Dňa mesta Košice a to " Cena mesta Košice" a " Cena primátora mesta" prosíme, venujte pozornosť prílohe.

Ďakujeme

Milé Severanky a Severania, vážení občania!

V mene svojom aj v mene zamestnancov MÚ Košice - Sever Vám všetkým prajem príjemné a požehnané Vianoce, veľa zdravia, spokojnosti a rodinnej pohody, deťom pod stromčekom veľa darčekov a do roku 2015 veľa pracovných aj osobných úspechov. Vykročme spolu do nového roka tou pravou nohou s víziou rozvoja našej mestskej časti.

Poslanci na Severe zložili sľub

Dňa  10.12.2014 na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever zložili novozvolení poslanci Ž MČ Košice – Sever a starosta MČ Košice – Sever Marián Gaj zákonom stanovený sľub poslancov a starostu. Tiež bola zriadená miestna rada a jednotlivé komisie MZ a boli zvolení jej členovia.

Zoznam komisií a ich členovia, prvý z poslancov je predsedom danej komisie::

Finančná komisia:  Štefan Baláž, Erik Haľko, Anna Zimmermannová

Komisia soc.vecí, zdravia a rodiny: Peter Kalanin, Dagmar Kažimírová, Štefan Kertés

Stránky