Oznam

Oznamujeme občanom, že v sobotu 4.4.2015 počas veľkonočných sviatkov bude Kancelária prvého kontaktu zatvorená. Otvorené bude dňa 7.4.2015 o 7:30 hod.

Oznámenie o výberovom konaní

Prevádzkovateľ komunitného centra  Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice  vyhlasuje výberové konanie na:

a)        jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra,

b)        dve pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra,

c)         dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 15.04.2015 o 9.00 hod.

Oznámenie o vyhlásení voľby kontrolóra Mestskej časti Košice - Sever

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Sever na základe Uznesenia č. 18 / 2015 prijatého na II. zasadnutí MZ MČ Košice – Sever dňa 2.2.2015 v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu kontrolóra Mestskej časti Košice – Sever na deň 15.4.2015 na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever.

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pozývame Vás na zasadnutie Komisie kultúry, ktoré sa bude konať dňa 01.04.2015 o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice.

Program rokovania je uvedený v pozvánke.

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

pozývame Vás na zasadnutie Komisie sociálnej, ktoré sa bude konať dňa 08.04.2015 (streda) o 14.30 hod. v priestoroch zasadačky MÚ Košice - Sever na Festivalovom námestí č. 2.

O jednotlivých bodoch rokovania sa dočítate v prílohe.

TS Stanovisko MČ Košice – Sever k trhovisku OC Merkúr

MČ Košice – Sever aj na základe medializovaných informácií týkajúcich sa problémov  trhoviska OC Merkúr vydáva  nasledujúce stanovisko: dňa  23. 3. 2015 v ranných hodinách bolo starostom  MČ Košice – Sever zvolané stretnutie za účasti zástupcov MČ Košice – Sever, Mesta Košice, Mestskej Polície.

TS k III. zasadnutiu MZ MČ Košice – Sever zo dňa 18.3.2015

Dňa 18.3.2015 sa konalo III. zasadnutie  MZ MČ Košice – Sever, ktoré bolo na žiadosť starostu doplnené o bod „Správa o činnosti Mestskej Polície - stanica Sever za rok 2014“, ďalej  o bod „Návrh súdneho zmieru s bývalým zamestnancom MČ Košice – Sever “  a na žiadosť poslanca Ing. J.Filipka o bod „Trhovisko Merkúr “. Vášnivá debata sa rozpútala na tému OC Merkúr , pričom boli udelené slová aj organizátorom petičného výboru, občanom aj  trhovníkom.

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide... do ZOS-ky

Pre spríjemnenie a spestrenie chvíľ čakania na blížiacu sa jar a Veľkonočné sviatky, zamestnanci MČ  Košice – Sever, Zariadenia opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch, usporiadali pre svojich klientov fašiangovú zábavu. Pri chytľavej hudbe nebolo potrebné nikoho dvakrát pozývať do tanca. Nechýbali ani chutné šišky s marhuľovým džemom. Babky si veselo a rezko nielen zatancovali, ale aj zaspievali. „V taký čas  zabudneme aj na boľavé miesta a slabosť v nohách, " pospevujúc si, hovorí pani Betka, klientka ZOS.

 

MDŽ v Dennom centre

Naši seniori už jednu minioslavu na pozvanie primátora majú za sebou, ale starosta je starosta. A starosta Severu, Marián Gaj, naozaj nezabúda na svoje seniorky. Aj teraz, 13.3.2015 o 15,00 hod. prišiel medzi nich so želaním všetkého najlepšieho, pevného zdravia a dlhého spokojného života. Priestory Denného centra boli plné žien. Po príhovore starostu nasledoval krátky kultúrny program, zaspievali nám Konvalinka a Ďatelinka. Zaspievali sme si v doprovode akordeónu aj ústnej harmoniky, vypočuli výborné vtipy, pochutili si na domácich koláčikoch.

Výtvarné dotyky v ZOS-ke

Je všeobecne známe, že krása akéhokoľvek druhu povznáša a spríjemňuje život. Aj u nás v ZOS-ke. Dôkazom toho je milá návšteva dcéry jednej z našich klientiek. Výtvarníčka Mgr. Lenka Harvaniková navštívila naše Zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch. „Premýšľala som, akým spôsobom by som sa mohla poďakovať Vašej Mestskej časti za opatrovateľskú službu, ktorá je poskytovaná mojim rodičom,“ hovorí výtvarníčka.

Stránky