ADVENTNÉ TRHY NA MIERI - ZMENA

Adventné trhy na Námestí Jána Mathého (trhovisko Mier) budú prebiehať v termíne

27.11. - 23.12.2015.

Hlavný kultúrny program sa uskutoční

11. - 13.12.2015.

Všetkých Vás srdečne pozývame. 

TS: Neplánované zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever

V stredu 25.11.2015 sa uskutočnilo neplánované rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice - Sever. Dôležitým bodom programu bola prvá zmena Programového rozpočtu MČ Košice – Sever na rok 2015. „Som rád, že prvá zmena bola prijatá jednomyseľne a bola schválená po odporúčaní kontrolóra MČ Košice – Sever. Zmeny v rozpočte boli napríklad: Komunitné centrum, Adventné trhy, športové aktivity, mzdy a poistné zamestnancov.
 Všetkým prítomným poslancom, v počte 7, ešte raz ďakujem za konštruktívne rokovanie a spoluprácu,“ starosta MČ Košice – Sever, Marián Gaj.

Pozvánka a materiály na zasadnutie Komisie kultúry

Vážené poslankyne, poslanci, občania,

pozývame Vás na zasadnutie Komisie kultúry, ktoré sa bude konať dňa 02.12.2015 o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, Košice.

MIKULÁŠSKA PÁRTY

Srdečne vás pozývame na Mikulášsku párty, kde vás čaká množstvo zábavy. Mikuláš sa na vás teší a traja z vás, ktorí ho prekvapíte maskou v podobe Mikuláša, Čerta, Snehulienky alebo iným tematickým kostýmom, môžete vyhrať cenu. Tie detičky, ktoré nebudú mať masku, nezúfajte, ak ste boli dobré, mikulášsky balíček vás neminie. Máme pre vás pripravený pestrý program, opäť budeme súťažiť, tancovať a Adam sa už na vás teší aj s Xboxom.

Spríjemnite si s nami predvianočné dni a príďte sa s nami zabaviť.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Stránky