Kancelária prvého kontaktu na Severe bude počas sviatkov zatvorená

KPK na prízemí budovy MÚ MČ Košice – Sever bude počas veľkonočných sviatkov zatvorená. Overiť podpis či prihlásiť psa môžete do štvrtka 17. 4. 2014 od 8.00 do 17.00 hodiny. Po Veľkej Noci sa KPK otvorí opäť v utorok 22. 4. 2014 o 8.00 hodine.

 

Voľby do Európskeho parlamentu - informácie

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 431/2013 Z. z. z 19. decembra 2013 určil deň konania volieb do Európskeho parlamentu na sobotu 24. mája 2014. Všetky informácie týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu budú zverejňované na tejto webovej stránke v časti Občan, sekcia Voľby do Európskeho parlamentu 2014.

Seniori si zastrieľali na strelnici v Hodkovciach

Druhý aprílový deň sa členovia streleckého krúžku pri Senior dome na Severe stretli na strelnici v Hodkovciach.Vo veľmi príjemnom lesnom prostredí pod altánkom si najprv pri grile vychutnali donesené špeciality na pečenie a potom sa „šlo na vec“. Vedúci krúžku Martin Dziak vysvetlil bezpečnú manipuláciu používania zbraní. Praktická streľba bola rozdelená do dvoch častí, a to pištole a guľové zbrane.

Zariadenie opatrovateľskej služby už nájdete ľahko

Zariadenie opatrovateľskej služby na Ťahanovských riadkoch mali doteraz poniektorí problém nájsť. Toto miesto už jasne označujú informačné tabule, ktoré sú viditeľne umiestnené na plote zariadenia. Personálu zariadenia uľahčí otváranie dverí, elektrický vrátnik, ktorý bol pre zariadenie zakúpený ako sponzorský dar. Sponzorom vyjadrujeme úprimnú vďaku.

 

Sever aj v tomto roku pomôže ľuďom v hmotnej núdzi

„Napriek obmedzeným finančným prostriedkom a možnostiam, ktorými disponuje Mestská časť Košice – Sever, môžu o finančnú pomoc požiadať v tomto roku aj občania, ktorí sa ocitnú v náhlej núdzi v dôsledku mimoriadnej udalosti, ktorá nevznikla ich vinou napr. kvôli povodni, požiaru apod.“vysvetľuje Zdenka Sloviková, vedúca Oddelenia sociálnych vecí MÚ MČ Košice - Sever. Podľa Pravidiel pre poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci občanom Mestskej časti Košice – Sever schválených miestnym zastupiteľstvom, MĆ rozdelí z rozpočtu v tomto roku pre ľudí v núdzi 1.354 €.

UPOZORNENIE – Obmedzenia pri vybavovaní zmeny trvalého pobytu

Miestny úrad Mestskej časti Košice - Sever upozorňuje občanov, že v súvislosti s druhým kolom Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014, ktoré sa koná dňa 29. 03. 2014 je možné zmenu trvalého pobytu v Kancelárii prvého kontaktu uskutočniť len do 27.03.2014 do 12.00 hod.. Služby ohlasovne pobytov v rámci našej Kancelárie prvého kontaktu sa naplno opäť rozbehnú v pondelok 31.03. 2014 od 8.00 hod.. Za porozumenie ďakujeme.

V uránovej kauze sme podali podnet na Generálnu prokuratúru SR

Mestská časť Košice - Sever dnes spochybnila konanie ministra životného prostredia v uránovej kauze a žiada preskúmanie jeho konania. "Po dôkladnej analýze nášho právneho oddelenia som dnes, 24. januára 2014 podal na Generálnu prokuratúru SR podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ministra životného prostredia SR číslo 3119/2014-1.10 zo dňa 10. januára 2014, ktorým vyhovel protestu prokurátora a rozhodol o predĺžení lehoty prieskumného územia. Tieto rozhodnutia sú podľa mňa v rozpore s platnými predpismi SR a boli nimi porušené zákony SR," oznámil Marián Gaj, starosta mestskej časti Košice - Sever, ktorá dlhodobo protestuje proti ťažbe uránu na Jahodnej.

Na výstave ručných prác sa predstaví 15 šikovných žien zo Severu

Krúžok šikovných rúk, ktorý už niekoľko rokov aktívne pracuje v Senior dome na Severe v spolupráci s krúžkom Décor pripravil výstavu svojich výrobkov. Výstava ručných prác je zrkadlom trpezlivosti 15-tich žien, ktorým je blízka poetika remeselnej zručnosti. V priestoroch Senior domu môžete obdivovať háčkované obrúsky, pletené tašky ale aj odevy a úžitkový textil vytvorený technikou patchwork. Výstava ručných prác sa začína v utorok 25. 3. 2014 o 14.00 hodine, potrvá do štvrtku 27. 3. 2014. Srdečne vás pozývame.

Voličské preukazy vydávame aj pred druhým kolom Volieb prezidenta SR

Voliť v druhom kole prezidentských volieb môžete aj v prípade, že práve nebudete doma. Umožní vám to voličský preukaz. Požiadať o jeho vydanie môžete aj v Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu MČ Košice – Sever. O voličský preukaz pre voľbu prezidenta SR v druhom kole môže požiadať aj občan, ktorý v čase medzi prvým a druhým kolom volieb dosiahol 18 rokov. Aj keď v prvom kole ešte hlasovať nemohol, v druhom kole je už po dovŕšení plnoletosti oprávneným voličom.

Svetový deň meteorológie si seniori pripomenuli prednáškou

Verejnosť na celom svete si pripomína každoročne 22. marca Svetový deň vody a 23.marca Svetový meteorologický deň. V Senior dome na Severe si Svetový deň meteorológie pripomenuli prednáškou Elemíra Dunajského, bývalého pracovníka SHMÚ v Košiciach. Téma o globálnom otepľovaní a jeho vplyve na územie mesta Košice zaujala všetkých aj preto, že prednášajúci doniesol ukážky meracích prístrojov, ktoré sa v meteorológii používajú dodnes.

Stránky