Oslava jubilantov - Severanov

        Dňa 28.6.2016 sa v Dennom centre po dlhšom čase opäť zišli jubilanti zo Severu. Starosta MČ Marián Gaj osobne zagratuloval a ružou pozdravil všetkých seniorov, ktorí v prvom polroku r. 2016 oslávili svoje 70, 80, 90 výročie narodenia. Medzi oslávencami sme privítali aj významnú osobnosť MČ Košice-Sever pani Alicu Takáčovú, zakladateľku i dramaturgičku známej Zlatej brány. Našich seniorov prišli pozdraviť učitelia a žiaci Súkromnej umeleckej školy p. Rovňáka, na ľudovú nôtu zaspieval spevácky súbor Konvalinka a krásnou prózou sa prihovoril pán Mgr. Martin Bolf, ktorý patril k oslávencom. Bodku za formálnou časťou dala huslistka Valika Birošová. V decembri nás čaká druhé príjemné posedenie, kde sa stretneme s jubilantmi, ktorí oslávia svoje jubileum v druhej polovici r. 2016.

Všetky aktuality

Výmena prístreškov MHD

V týchto dňoch pokračujú práce na postupnej výmene prístreškov zastávok MHD na území MČ Košice-Sever. Boli demontované dva prístrešky na zastávkach Botanická záhrada - Watsonova a Technická univerzita - Němcovej. Na Watsonovej bude začiatkom júla osadený nový prístrešok. Pri Technickej univerzite v súčasnosti autobusobvá zastávka nie je a prístrešok bude realizovaný až v rámci modernizácie električkovej trate ako súčasť nástupného ostrovčeka. V mesiaci august 2016 je plánovaná výmena na zastávkach Štadión Lokomotívy - Čermeľská cesta a Botanická záhrada - Němcovej.

Oslava jubilantov - Severanov

        Dňa 28.6.2016 sa v Dennom centre po dlhšom čase opäť zišli jubilanti zo Severu. Starosta MČ Marián Gaj osobne zagratuloval a ružou pozdravil všetkých seniorov, ktorí v prvom polroku r. 2016 oslávili svoje 70, 80, 90 výročie narodenia. Medzi oslávencami sme privítali aj významnú osobnosť MČ Košice-Sever pani Alicu Takáčovú, zakladateľku i dramaturgičku známej Zlatej brány. Našich seniorov prišli pozdraviť učitelia a žiaci Súkromnej umeleckej školy p. Rovňáka, na ľudovú nôtu zaspieval spevácky súbor Konvalinka a krásnou prózou sa prihovoril pán Mgr.

TS: Dobrá správa pre cestujúcu verejnosť: od 2.júla 2016 bude môcť bicykel počas voľných dní prepravovať na všetkých linkách MHD

KOŠICE: Dopravný podnik mesta Košice vychádza v ústrety cestujúcim, ktorí chcú časť svojej cyklistickej trasy absolvovať mestskou hromadnou dopravou. Od 2.7.2016 sa prevoz  bicyklov rozširuje z autobusovej linky 14 na všetky linky MHD. Túto službu bude DPMK poskytovať výlučne počas voľných dní, v pracovných dňoch nie je preprava bicyklov  MHD povolená.

Stránky

Všetky oznamy

VZN č. 51 o poskytovaní dotácií

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č.  51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever

V súlade s § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasujeme Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice – Sever č.  51 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever,  ktoré bolo schválené na XIII. zasadnutí Miestneho  zastupiteľstva Mestskej časti  Košice – Sever  dňa 22.6.2016.

Vyvesené dňa:  30.6.2016

Zvesené dňa: 15.7.2016

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Peter Liba, nar. 1975

OZNÁMENIE - Zmena miesta poslaneckých dní v čase letných mesiacov júl - august

Zmena miesta poslaneckých dní v čase letných    mesiacov júl - august

            MČ Košice – Sever týmto oznamuje zmenu miesta poslaneckých dní v čase letných mesiacov júl – august z dôvodu zatvorenia Denného centra na Obrancov mieru 2, Košice.

         Poslanecké dni sa budú konať v zasadačke Miestneho úradu Košice – Sever na Festivalovom nám. 2, Košice v dohodnutom čase od 16,00 do 17,00 hod.

 

Stránky