Severská desiatka 2016

Včerajším dňom skončila online registrácia na Severskú desiatku. Registrácia je ešte možná na mieste podujatia za sumu 7 eur. Teší nás, váš záujem o toto podujatie. Už zajtra sa vidíme. Bežcov odštartujeme o 17:30 hod.  a registrácia začína o 15:00 hod. do 17:00 hod v záhradke Hotela Bankov -Trattoria.

Tešíme sa na vás!

 

V prílohe nájdete propozície.

Pre veľký záujem si zbierku šatstva v jeseni zopakujeme

Jarná zbierka šatstva, ktorú zorganizovalo oddelenie sociálnych vecí našej mestskej časti, je úspešne za nami. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa zapojili. Vyzbieralo sa 65 vriec ošatenia. Do zbierky prispelo viac ako 50 severanov. Časť vyzbieraných vecí, v týchto dňoch, poputuje do Charitného domu svätej Alžbety v Košiciach, časť do Oázy – nádej pre nový život v Bernátovciach a časť vecí si už stihli rozobrať sociálne slabšie rodiny a osamelé matky s deťmi z našej mestskej časti, ktorí si prišli sami vybrať. Pre veľký záujem zbierku zopakujeme opäť v jeseni.

Severská desiatka 2016

Včerajším dňom skončila online registrácia na Severskú desiatku. Registrácia je ešte možná na mieste podujatia za sumu 7 eur. Teší nás, váš záujem o toto podujatie. Už zajtra sa vidíme. Bežcov odštartujeme o 17:30 hod.  a registrácia začína o 15:00 hod. do 17:00 hod v záhradke Hotela Bankov -Trattoria.

Tešíme sa na vás!

 

V prílohe nájdete propozície.

Výpadok telefónneho spojenia

Z technických príčin nastal výpadok telefónneho spojenia na Miestnom úrade MČ Košice - Sever. Na základe vyjadrení zástupcov spoločnosti Orange Slovensko a.s. sa na odstránení poruchy pracuje. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Michaela Stupárová,  Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 26.05.2016 do 10.06.2016.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Róbert Duna,  Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 26.05.2016 do 10.06.2016.

 

Oznámenie o doručení zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Ivan Blažo,  Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 26.05.2016 do 10.06.2016.

 

Stránky