Halloween na Severe 27.10.2016

Mestská časť Košice - Sever pre vás pripravuje Halloween na Severe, kde vás čaká množstvo zábavy ale aj strachu. Ako aj minulý rok, aj tento máme pre vás pripravené súťaže, tvorivé dielne, diskotéku a množstvo zábavy. Budeme sa tešiť vašej prítomnosti a strašidelným ale zároveň originálnym maskám.  Dajte si záležať na vašej maske a možno práve tá vaša zvíťazí.

Termín: 27.10.2016 o 16:00 hod.
Miesto: Amfiteáter, Areál Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2

Príďte sa s nami zabaviť. Tešíme sa na vašu návštevu.
"Dostrašenia" :)

Čistota na Severe

V dňoch od 17.10.-26.10.206 naši aktivační pracovníci svojou činnosťou prispeli k zvýšeniu čistoty:

- v okolí kontajnerov našej mestskej časti , v okolí veľkokapacitných kontajnerov v Kavečanoch  
- na venčovískéch na Hroncovej ulici , Park duklianskych obetí, vyčistili koše pre psie exkrementy na Lesnej ulici
- plochy pod kontajnermi na Komenského ulici a  osádzali betonové kocky pod kontajnermi
- okolia obchodného domu Mier, Merkúr

 

Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2016

SLOVENSKÁ KATOLÍCKA CHARITA

Harmonogram realizácie Opatrenia 1 (Potravinové balíčky) Košice - Sever

Miesto výdaja

/výkonu sprievodných opatrení

Dátum výdaja

/výkonu sprievodných opatrení

Druhá vlna potravinovej pomoci na Severe sa blíži

Realizácia Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby u nás na Severe prebehne opäť v novembri 2016 (Opatrenie 1 a Opatrenie 4). Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Okrem potravinových balíčkov sa budú vydávať tiež hygienické, o presných termínoch výdaja vás budeme informovať v najbližších dňoch.

 

Stránky

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Ivan Slobodník, nar. 1981

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Martin Porubiak

Naposledy pobyt: Mestská časť Košice -  Sever

Písomnosť č. 104156660/2016 zo dňa 21.10.2016 je uložená na Daňovom úrade Košice, Rozvojová 2.

Vyvesené: 26.10.2016

Zvesené: 10.11.2016

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

26.10.2016 trvalý pobyt občanovi:

                                                                                 Ladislav Varga, nar. 25.06.1959

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.      

Stránky