Kultúrno spoločenské centrum - aktuality

Košický trojkráľový beh

Naši seniori už tradične zahájili športový rok 2018 účasťou na Košickom trojkráľovom behu pod záštitou primátora mesta Košice. Dňa 6.01.2018 sa postavilo na štart 1100 metrovej trate 14 seniorov nášho KSC. Tento rok sme aj my prispeli ku rekordnej účasti seniorov na behu, nakoľko v tomto ročníku nás bolo v porovnaní z predchádzajúcimi ročníkmi najviac. Takže držíme taký malý rekord.

Mestská bowlingová liga seniorov

V mestskej bowlingovej lige seniorov za rok 2017 bol Sever úspešný vo viacerých kategóriách. V kategórii mužov si bronz vybojoval Martin Dziak s počtom bodov 2526, naša Ružena Repaská bola v kategórii žien s počtom bodov 2662 najlepšia. V zmiešanom družstve v zložení Repaská, Dziak, Hlaváček, Žofčák bol Sever s počtom bodov 8504 zaslúžene na prvom mieste. Potešilo aj družstvo žien v zložení Žofčáková, Klubertová, Gergeľová a Gregová, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste s počtom bodov 6796. Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce aj v tohtoročnej mestskej lige držíme palce!

 

Naši turisti

Náš turistický krúžok pod vedením Ing. S. Gergeľovej je veľmi aktívny. Turisti sa zapájajú do najrôznejších športových súťaží a žnú úspechy. Tohto roku sme im vymysleli špeciálnu bodovanú súťaž pre členov turistického krúžku a v období od 2.10. do 15.12.2017 a nazvali sme ju Najaktívnejší turista. Do súťaže sa v uvedenom období zapojilo 16 aktívnych členov tohto krúžku. Tretie miesto si vychodila Marta Olexová, vedúca túry do Vysokých Tatier a vedúca troch výletov do Popradu. Druhý bol vyhlasovateľ a vedúci troch túr Anton Onder.

Najaktívnejší bowlingista

Jedným z krúžkov v našom Dennom centre je Bowlingový krúžok. Asi dvadsiatka seniorov si každý týždeň zahrá tento populárny šport a okrem toho sú aktívni aj v iných športových súťažiach. Chceli sme, aby aj oni mali „svoju“ súťaž a tak, aby sme vyzdvihli aktivitu, vymysleli a nazvali sme ju Najaktívnejší bowlingista. V kategórii mužov bol najaktívnejší vedúci krúžku Mgr. Martin Dziak, v kategórii žien bola najaktívnejšou pani Ružena Repaská. Oboch sme ocenili na Vianočnom večierku dňa 19.12.2017 a obom ešte raz blahoželáme.

Vianočné posedenie seniorov

Najkrajšie sviatky v roku sú predo dvermi. Je to čas, keď bilancujeme, spomíname, stretávame sa s priateľmi, varíme vianočné dobroty najlepšie podľa receptov našich mám. Už tradične sa pre seniorov DC na Severe koná v tomto duchu Mikulášsky a vianočný večierok, tohto roku bol týmto slávnostným dňom 19.12.2017. Pri výbornej kapustnici a ostatných sviatočných dobrotách sa stretlo so starostom MČ Košice – Sever p. Mariánom Gajom takmer 140 seniorov. Pozdraviť nás prišli aj hostia, riaditeľ ÚPSVAR PhDr. Pavol Mutafov a predseda RS mesta Košice Ján Caban.

Naše tenistky opäť zabodovali v meste

Dňa 20.12.2017 sa stolní tenisti, účastníci celoročnej mestskej ligy stretli na turnaji jednotlivcov, ktorý organizovala Rada seniorov mesta Košice. Aj členovia nášho stolnotenisového krúžku sa na tomto turnaji aktívne zúčastnili a to neostalo bez odozvy. V kategórii žien sa Soni Gergeľovej a Viere Ličkovej podarilo vybojovať krásne tretie miesto.

Výstava detských prác

Deti sú od prírody zvedavé a milujú hru, skúšanie všetkého nového a, samozrejme, túžia po pochvale a ocenení. Deti zo ŠZŠ Odborárska so svojimi vyučujúcimi sa hrajú a skúšajú nové veci aj tým, že vyrábajú rôzne drobnosti na najrôznejšie príležitosti. Jednou z takýchto príležitostí sú určite prichádzajúce sviatky zimy. Deti pod vedením svojich učiteľov vyrobili prekrásne vianočné svietniky, vence, gule, rôzne ozdoby. Použili na to pálenú hlinu, textil, vlnu a bavlnu, papier a iné, prevažne prírodné materiály.

Jesenný turnaj v bocci

20.11. 2017 sme v Dennom centre usporiadali Jesenný turnaj v bocci. Bol určený pre členov DC a dali sme si za cieľ zaktivizovať aj tých, ktorí bežne krúžok bocce nenavštevujú. Kategórie súťažiacich boli dve: aktívni a neaktívni športovci. Potešilo nás, že sa prihlásila tridsiatka športuchtivých seniorov. Prítomných privítala manažérka Denného centra Mgr. Andrea Bočkorášová. Boje to boli tuhé a tu sú výsledky: v kategórii aktívnych športovcov zlato získal František Hlaváček, striebro Viera Kovaľová a bronz Ružena Repaská.

Jesenný turnaj v šípkach

Od septembra funguje v DC Krúžok „Šípky“ ako samostatný krúžok. Dňa 20.11.2017 sme usporiadali v DC Jesenný turnaj v šípkach, o ktorý prejavila záujem viac ako tridsiatka seniorov. Rozhodli sme sa pre dve kategórie súťažiacich, aktívnych a neaktívnych a tak každý náš člen dostal šancu prejaviť sa. Všetci chodili poctivo trénovať a musíme povedať, že sa stále zlepšovali. Rozhodcovia spravodlivo rozhodovali, športovci férovo súťažili a to s týmito výsledkami: v kategórii aktívnych sa na prvom mieste umiestnil Ladislav Odry, na druhom mieste Viera Kolníková a na treťom Terézia Jančušková.

Úcta k starším

Celý jesenný mesiac október je venovaný našim starším spoluobčanom – seniorom. Aj my v Dennom centre sme pre nich pri tejto príležitosti okrem Dňa zdravia pripravili aj milé posedenie s kultúrnym programom. Nemohol chýbať príhovor starostu MČ Košice – Sever Mariána Gaja a potom už mala slovo hudobná časť programu. Už tradične zaspievala naša spevácka skupina Konvalinka pod vedením Emílie Nôtovej. Vystúpili deti zo Základnej umeleckej školy sv.

Stránky