Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach


Názov Číslo dokladu Dátumzoradiť vzostupne Dodávateľ
Objednávky č. 107 - 109 9.11.- 15.11.2017 9.11.2017 - 15.11.2017 15.11.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Príloha č.1 k Zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a TUV 10.10.2017 83/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice
Príloha č.1 k Zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a TUV, 10.10.2017 82/2017 15.11.2017 TEHO s. r. o. Komenského 7, Košice
Objednávky č. 99-106, 30.10.2017-08.11.2017 30.10.2017-08.11.2017 08.11.2017 Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Zmluva o krátkodobom nájme NP 81/2017 02.11.2017 Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
Zmluva o krátkodobom nájme NP 80/2017 31.10.2017 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice
Zmluva o výpožičke 79/2017 31.10.2017 ZŠ Tomášikova 31, Košice
Zmluva o výpožičke 78/2017 31.10.2017 ZŠ Hroncova 23, Košice
Zmluva o výpožičke 77/2017 31.10.2017 ZŠ Polianska 1, Košice
Zoznam faktúr uhradených v 10/2017 10/2017 31.10.2017 Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme
Objednávky č. 93 - 98 16.10.-25.10.2017 16.10.2017-25.10.2017 25.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda č. 17/41051/663 76/2017 25.10.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 30 - 000077113PO2013 70/2017 25.10.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kúpna zmluva č.2017002129 74/2017 25.10.2017 Mesto Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie 73/2017 16.10.2017 Správa mestskej zelene v Košiciach
Objednávky č. 82 - 92 05.10.-13.10.2017 05.10.2017-13.10.2017 13.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 75/2017 13.10.2017 Ing. Jozef Filipko
Zmluva o krátkodobom nájme 72/2017 09.10.2017 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Objednávky č. 79 - 81 25.09.- 04.10.2017 25.09.2017-04.10.2017 04.10.2017 Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Zoznam faktúr uhradených v 09/2017 09/2017 29.09.2017 Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme
Objednávka č. 78, 14.09.2017-23.09.2017 14.09.2017-23.09.2017 22.09.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe 71/2017 22.09.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Objednávka č. 74-77, 28.08.2017-06.09.2017 28.08.2017-06.09.2017 21.09.2017 Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe
Darovacia zmluva 69/2017 12.09.2017 Peter Blišťan
Darovacia zmluva 68/2017 05.09.2017 Anton Švajlen

Stránky