Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Verejné korčuľovanie

Milí Severania,

teplo sa oblečte, nabrúste korčule a vytiahnite kamarátov od teplého gauča, pretože aj tento rok korčuľujeme! Pozývame vás na verejné korčuľovanie v crow aréne, ktoré je pre vás, Severanov, už tradične zadarmo. 

Oznámenie o zatvorení DC

Z dôvodu maľovania priestorov Denného centra a následných zimných prázdnin bude Denné centrum od 15.12.2017 zatvorené. Otvorené bude od 8.1. 2018. Za pochopenie ďakujeme.

Predvianočný čas – čas obdarovávania

V adventnom čase, období štyroch týždňov, ktoré symbolizujú príchod Vianoc, v období spomalenia a upokojenia, nezabúdame ani na našich starkých v zariadení opatrovateľskej služby.

Stránky

Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020

      Obstarávateľ Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 9 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Zdenka Hanáková Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 21.12.2017 do 05.01.2018.

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Dana Bulejčíková, Košice-Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 21.12.2017 do 05.01.2018.

 

 

Stránky