Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

Nezabudli sme!

Jeseň je krásnym obdobím, no nielen tá za oknami, ale aj tá životná. Dňa 19.10.2017 sme spoločne s našimi starkými v zariadení opatrovateľskej služby, zažili krásne chvíle a pripomenuli sme im, že sú pre nás vzácni aj v tomto veku.

Automatický externý defibrilátor na Severe

Starosta a poslanci Mestskej časti Košice - Sever si vás dovoľujú pozvať dňa 24.10.2017 o 14:00 hod. k OC Mier, kde dôjde k osadeniu automatického externého defibrilátora. Prezentácie a ukážky používania defibrilátora vám budú predstavené pod vedením profesionálneho záchranného tímu. Príďte si pozrieť a naučiť sa, ako môžete aj vy zachrániť ľudský život. Tento defibrilátor bude k dispozícii 24 hodín denne.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XVf2V2p36kk

 

Jesenný Bikertest 2017

22.10.2017(nedeľa) sa opäť rozbicyklujeme. Jesenný Bikertest začne prezentáciou o 09:00 hod a štart bude o 10:30 hod. na Vonkajšom červenom brehu č. 4 (Čermeľ). Môžete sa tešiť na zaujímavé ceny a príjemný športový zážitok. Všetky informácie nájdete v propozíciách v prílohe. Príďte si zlepšiť svoje časy, prípadne prekonať rekord a zažiť s nami príjemný športový deň v prírode. 

Všetci ste vítaní!

 

Stránky

Rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2017/022208

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy a špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby, povoľuje uskutočniť vodnú stavbu realizovanú v rámci stavby:

"Líniová stavba vodovodnej siete, Severné mesto, Košice"  na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 10.11.2017

Zvesené: 27.11.2017

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Martin Porubiak, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 09.11.2017 do 24.11.2017.

 

Oznámenie vo veci stavby "Košice-Obnova DTS Dojčenský ústav"

Východoslovenská distribučná a.s. v zastúpení spoločnosti Enerpro s.r.o. pripravuje realizáciu stavby "Košice-Obnova DTS Dojčenský ústav" a oznamuje vlastníkom a uzžívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosť, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté

Vyvesené: 08.11.2017

Zvesené: 23.11.2017

Stránky