Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

3. etapa potravinovej pomoci sa skončila

Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice, koncom septembra rozdala jednotlivcom a rodinám, počas troch dní, 91 balíkov.

Potravinová pomoc sa tento rok ešte nekončí. Posledná tohtoročná etapa bude v novembri, o presných termínoch vás budeme včas informovať.

 

Košická Biela noc a Medzinárodný maratón mieru výrazne ovplyvnia organizáciu MHD. Pripravte sa na zmeny

KOŠICE: S prvým októbrovým víkendom sa v Košiciach spájajú dve veľké podujatia –Biela noc a Medzinárodný maratón mieru. Obidve výrazne zasiahnu do organizácie MHD, prvé zmeny nastanú už v sobotu.

V sobotu 30.9.2017 v čase 18.30 – 19:30 hodsa na Námestí Maratónu mieru uskutoční otvárací ceremoniál 94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru, počas ktorého bude Námestie MM úplne uzavreté. Dotknuté linky MHD budú v tom čase odklonené nasledovne:

TS: Čermeľ opäť ožije svetlami, tancom a hudbou

Noc plnú pary, hudby, svetiel, akrobacie a tanca ponúka Košická detská historická železnica 30. septembra počas Noci svetiel. Netradičné nočné jazdy na trase Čermeľ – Vpred a späť si môžu cestujúci vychutnať od 19-tej až do polnoci. K pohodliu prispejú aj bezplatné návozy autobusmi Dopravného podniku mesta Košice z Námestia maratónu mieru na stanicu v Čermeli.

Stránky

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

26.10.2017 trvalý pobyt občanovi:

                                                                              Ing. Zdeněk Švancar,   nar. 06.07.1955

Miestom nového trvalého pobytu je obec: Mestská časť Košice-Sever.

Rozhodnutie 621/2016-KnH

Obec Kostoľany nad Hornádom vydala Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby "Objekt pre individuálnu rekreáciu, parcela č. 1114/4, k.ú. Kostoľany nad Hornádom, ktorá vznikla odčlenením z pôvodného pozemku par.č.1114/3 a zánikom par.č.1115 v k.ú. Kostoľany nad Hornádom.

Vyvesené: 26.10.2017

Zvesené: 10.11.2017

Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre adresáta písomnosti : Free Market, Bankov 7, Košice-Sever.

Písomnosť č. 102147630/2017 zo dňa 10.10.2017 je uložená na Daňovom úrade KOšice, Rozvojová 2, 041 90 Košice.

Stránky