Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23.

Na Severe sa bude opäť korčuľovať

Mestská časť Košice - Sever opäť organizuje sľúbené korčuľovanie na ľade. Spríjemnite si začiatok školského roka v Crow Arene v sobotu dňa 9.9.2017 od 15:00 do 16:30 hod

Vstup je zadarmo pre obyvateľov Severu. K dispozícii bude brúsenie a požičiavanie korčúľ.

Rallyshow MTE Cup 2017 – Jahodná obmedzí linku MHD číslo 14

KOŠICE: DPMK upozorňuje cestujúcich, že z dôvodu konania rallyshow MTE Cup 2017 – Jahodná dôjde v sobotu 19. 8. 2017 k čiastočnému obmedzeniu prevádzky autobusovej linky 14.

Spoje o 8:18 a 12:18 z Havlíčkovej smer Jahodná budú premávať len po zastávku Jahodná, kopec (rázcestie).

Spätné spoje o 8:47 a 12:47 od zastávky Jahodná, chata do centra budú premávať až od zastávky Jahodná, kopec (rázcestie).

 

Dopravný podnik mesta Košice - alternatívne trasy

V súvislosti so zmenami, ktoré so sebou prináša modernizácia električkových tratí na Tr. SNP počas dopravných obmedzeni sa odporúča cestujúcim využívať aj alternatívne trasy. Najviac z nich sa týka zrušenia priameho dopravného spojenia z oblasti Komenského ulice na sídlisko Terasa.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                              

Norbert Krajňák, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 12.07.2017 do 27.07.2017.

 

Oznámenie dočasného zatvorenia pošty

Pošta Košice 6 oznamuje verejnosti, že s účinnosťoou od 01.07.2017 do 31.08.2017 bude dočasne zatvorená 

Poštové služby v lokalite budú počas zatvorenia tejto pošty zabezpečované Poštou Košice 1.
 
Celé oznámenie nájdete v prílohe

Stavebné povolenie MK/A/2017/09605-06/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad povoľuje líniovú stavbu "TEHO-Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul.Tolstého, Košice", parc.č. 4072/4, 4076/3, 8155,3042/18,3042/3,3041, kat.územie Severné mesto pre stavebníka Tepelné hospodárstvo, s.r.o., Komenského 7, Košice.

Vyvesené: 03.07.2017

Zvesené: 18.07.2017

Stránky