Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

Pozvánka na zasadnutie Komisie kultúry

 

Komisia kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na 11. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                          

                                 08.11.2017 o 15,00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice- Sever,

UPOZORNENIE

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú dňa 4.11.2017, upozorňujeme občanov, že zmenu trvalého pobytu v Kancelárii prvého kontaktu je tento piatok 3.11.2017 možné uskutočniť len do 10:00 hod.

Halloween

Na Severe už máme po Halloweenskej party. Deti prezlečené v maskách pobehovali pred budovou MÚ. Nenechali si ujsť súťaže, ktoré sme pre nich pripravili, ochutnávali halloweenske dobroty, vyrezávali a zdobili tekvice. Pán starosta sa opäť postaral o príjemnú atmosféru a pre rodičov ako aj deti pripravil chutné klobásky. Keďže sme vnútorné a vonkajšie priestory tematický vyzdobili, pán starosta sa rozhodol, že ani budova MÚ nemôže ostať bez povšimnutia, a preto s najmladším účastníkom akcie rozsvietili budovu.

Stránky

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Štefan Pudleiner, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 15.11.2017 do 30.11.2017.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Anna Tóthová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 14.11.2017 do 29.11.2017.

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Marta Purtzová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 14.11.2017 do 29.11.2017.

Stránky