Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23.

Oznámenie

 

Oznamujeme občanom, že dňa 08.09.2017 bude MÚ MČ Košice - Sever z dôvodu školenia zamestnancov úradu zatvorený.

 

Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

  Pozývam Vás na 14. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                                               13.09.2017  /streda/ o 15.30  hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Obmedzenie na linke x2

KOŠICE: Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu stavebnej činnosti na Komenského ulici, ktorá súvisí s projektom Modernizácia električkových tratí, dôjde k obmedzeniu prejazdu linky x2. Z tohto dôvodu linka x2 od stredy 6. 9. 2017 do piatka 8. 9. 2017 dočasne nebude premávať.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Mgr. Benjamin Klee Collins

Naposledy bytom: Komenského 65/58, 040 01 Košice - m.č. Sever

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: FEERMEX s.r.o.

Naposledy sídlo:  Žľaby 8/1873, 40 01 Košice - m.č. Sever

Oznámenie o mieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:

Zuzana Timková, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 06.09.2017 do 21.09.2017.

 

Stránky