Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

TS: Zatvorenie stánku N. Osloboditeľov

Dopravný podnik upozorňuje cestujúcu verejnosť, že z prevádzkových dôvodov bude  predajné miesto  DPMK na Námestí Osloboditeľov pred hotelom Centrum do 31.10.2017 (vrátane) pre verejnosť  zatvorené. 

TS: Výpadok SMS

počas minulého týždňa mali desiatky ľudí problém s nedoručenou notifikáciou cestovného lístka zakúpeného prostredníctvom SMS správy. Väčšina z nich túto skutočnosť – bez preverenia u svojho mobilného operátora – vyhodnotila ako problém DPMK, a naši zamestnanci boli vystavení nepríjemným slovným útokom sťažovateľov. Cestujúcu   verejnosť  preto chceme informovať, ako v takomto prípade postupovať.

 

Stránky

Oznámenie omieste uloženia zásielky

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie listovej zásielky pre adresáta:                                                                               

Renáta Bandyová, Košice – Sever

Zásielku si  môžete vyzdvihnúť na Miestnom úrade  MČ  Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice v Kancelárii prvého kontaktu v lehote od 14.11.2017 do 29.11.2017.

 

Oznámenie o začatí stavebného konania č. MK/A/2017/21638-02/I/SEL

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad  oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: "Komplexná obnova bytového domu, Kisdyho 2, 4, 6, 8, 10 v Košiciach" v kat.území Severné Mesto.

Vyvesené: 13.11.2017

Oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto ako príslušný stavebný úrad  vydalo oznámenie o pokračovaní konania o predĺžení doby trvania dočasnej reklamnej stavby umiestnenej na fasáde obytného domu na pozemku parc.č. 3643 v kat.území Huštáky na ul. Čsl. armády č.12 v Košiciach.

Vyvesené: 13.11.2017

Zvesené: 28.11.2017

Stránky