Defibrilátor už aj na Severe

Automatický externý defibrilátor je od včerajšieho popoludnia (24.10.2017) osadený pri lekárni OC Mier a je pripravený pre verejnosť 24 hodín denne v prípade potreby.

Konferencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, ktorý sídli v našej mestskej časti Košice-Sever, organizuje 27.novembra 2017 v hoteli Yasmin**** konferenciu s názvom Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s tažkým telesným postihnutím. Na konferenciu je pozvaný každý, koho táto problematika zaujíma. Učastnícky poplatok je 10€ a zahŕňa náklady na celodenné občerstvenie.

Zvýšenie bezpečnosti pri škole

Počas školského roka každé ráno a poobede sa pred základnou školou na Hroncovej ulici opakuje rovnaký scenár. Z automobilov vyskakujú deti, rodičia v snahe bezpečne odprevadiť deti odstavujú autá kde sa dá, otáčajú sa, prechádzajú ďalší motoristi a medzi nimi prichádzajú ostatné deti do školy. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pred školou, a tiež pre zlepšenie celej dopravnej situácie na Hroncovej ulici, preto Mestská časť Košice – Sever pripravila návrh dopravného riešenia spočívajúci v jej zjednosmernení. Od vyústenia Szakkayho ulice v smere od Letnej ulice bude Hroncova jednosmerná.

Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti Občianske združenie Záchranný systém Košice

V cykle „Predstavujeme Tretí sektor v našej mestskej časti“ si Vám dovoľujeme predstaviť Občianske združenie Záchranný systém Košice.

Poštová adresa: Komenského 49,040 01 Košice

Predseda: Michal Polaško dipl. s.

E-mail:zske@zske.eu

Telefónny kontakt: 0948 184 777

„Veci sa môžu zmeniť tak rýchlo, ako sa stali...“

Stránky

Deratizácia - jeseň 2017

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice                                                               
                                                                         VEREJNÁ VYHLÁŠKA
                                                                   
                                                                              R o z h o d n u t i e
 
Regionálny úrad verejného zdravo

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Katarína Štofaniková, nar. 1960

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu v Mestskej časti Košice-Sever na návrh vlastníka podľa §7 ods.1 písmena f) zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky  v znení neskorších predpisov, zrušila dňom

16.11.2017 trvalý pobyt občanovi

Irena Prince, nar. 28.09.1976

Daniel Vaškanin, nar. 28.11.1998

Miestom nového trvalého pobytu je obec Mestská časť Košice-Sever.

Stránky