Nakreslite nevidiacim na tmavej ceste čiaru - Bielou pastelkou

Biela pastelka sa stala za 16 rokov svojej existencie neodmysliteľným symbolom pomoci zrakovo postihnutým. Kreslí bielu čiaru na tmavej ceste, pomáha hľadať riešenia situácii tam, kde sa zdajú na prvý pohľad neriešiteľné. Biela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk. Ulice miest a obcí po celom Slovensku budú našim tradičným dvojčlenným tímom patriť 22. a 23.

Oslava jubilantov

Denné centrum sa dňa 21.09.2017 nieslo duchom osláv životných jubileí seniorov našej Mestskej časti Košice – Sever. Slávnosť otvoril privítaním prítomných p. Mgr. Martin Bolf, ktorý zároveň predniesol aj nádhernú báseň. Po slávnostnom príhovore a gratulácii starostu Mariána Gaja nasledovalo prijatie jubilantov so zápisom do pamätnej knihy.

FK Internacionáli VSS Košice

 V tomto roku oslavujú Košice 65.výročie založenia klubu VSS Košice a 15.výročie existencie FK Internacionáli VSS Košice. Pri tejto príležitosti sa stretnú najznámejšie hráčske mená zo slávneho obdobia šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov klubu VSS Košice a zmerajú si sily v prípravnom stretnutí. Pozývame všetkých fanúšikov futbalu, aby si prišli spoločne zaspomínať na najkrajšiu časť bohatej histórie klubu, ktorú spoločne písali vynikajúce futbalové osobnosti.Zápas sa uskutoční dňa 23.

Počas Európskeho týždňa mobility môžu vodiči cestovať MHD zadarmo

KOŠICE. Košický dopravný podnik sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa mobility (16.-.22.9.2017). Bude tak aj tento rok. Osvetová kampaň je zameraná na podporu alternatívnych druhov dopravy (bicykle, kolobežky a pod.) a využívanie mestskej hromadnej dopravy. Tento rok je ústrednou témou: Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita.

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Košice doručuje formou verejnej vyhlášky písomnosť č. 101955889/2017 zo dňa 13.09.2017 pre Martina Porubiaka, trvale bytom Kostolianska cesta č. 85, Košice-Sever.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Košice doručuje formou verejnej vyhlášky písomnosť č. 101973559/2017 zo dňa 18.09.2017 pre Ing. Petra Bednárika, Košice-Sever.

Písomnosť je uložená na Daňovom úrade Košice, Rozvojová 2.

Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice1

Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule na prízemí budovy MÚ MČ Košice-Sever pre týchto občanov:

Maroš Magura

Stránky