Jarný prímestský tábor "Severáčik" 2018

Blíži sa termín jarných prázdnin, a tak ako každý rok, aj teraz Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever v spolupráci s OZ Dračia stopa pripravili možnosť tráviť jarné prázdniny v Kultúrno-spoločenskom centre na Obrancov mieru 2. Jarný tábor sa bude konať v čase od 26.2.2018 do 2.3.2018. Program je bohatý, každý si tu nájde to svoje. Čakajú na vás najrôznejšie voľnočasové aktivity: hry, zábava, noví kamaráti a novinka v podobe projektu Dračej stopy História Košíc. Naša mestská časť a mesto Košice v rámci histórie skrývajú ešte mnohé zaujímavosti.

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnej MZ MČ Košice-Sever

 KOMISIA SOCIÁLNA Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

__________________________________________________________________________________

 

 

P O Z V Á N K A

 

Týmto Vás pozývam na 11. zasadnutie Komisie sociálnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční

    28.11.2017 /utorok/ o 13.30 hod.

Konferencia - overený spôsob začlenenia osôb s ťažkým telesným postihnutím

Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach, ktorý sídli v našej mestskej časti Košice-Sever, organizuje 27.novembra 2017 v hoteli Yasmin**** konferenciu s názvom Osobná asistencia - overený spôsob začlenenia osôb s tažkým telesným postihnutím. Na konferenciu je pozvaný každý, koho táto problematika zaujíma. Učastnícky poplatok je 10€ a zahŕňa náklady na celodenné občerstvenie.

Zvýšenie bezpečnosti pri škole

Počas školského roka každé ráno a poobedie sa pred základnou školou na Hroncovej ulici opakuje rovnaký scenár. Z automobilov vyskakujú deti, rodičia v snahe bezpečne odprevadiť deti odstavujú autá kde sa dá, otáčajú sa, prechádzajú ďalší motoristi a medzi nimi prichádzajú ostatné deti do školy. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pred školou, a tiež pre zlepšenie celej dopravnej situácie na Hroncovej ulici, Mestská časť Košice – Sever pripravila návrh dopravného riešenia spočívajúci v jej zjednosmernení. Od vyústenia Szakkayho ulice v smere od Letnej ulice bude Hroncova jednosmerná.

Stránky