Urán - aktuality

Stanovisko MČ Košice – Sever ku geologickému zámeru - predĺženiu lehoty prieskumného územia „Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy“

Mestská časť Košice – Sever na základe žiadosti Ministerstva životného prostredia zaslala stanovisko ku geologickému zámeru - predĺženiu lehoty prieskumného územia „Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudy“. Súčasťou žiadosti bol Návrh na predĺženie lehoty prieskumného územia Čermeľ – Jahodná – U, Mo, Cu rudya Projekt geologickej úlohy, Zmena č. 14 – rozpočet geologickej úlohy. Mestská časť Košice -...

Ministerstvo ŽP SR dáva Severu iba 10 dní na vyjadrenie sa ku geologickému zámeru v prieskumnom území Jahodná – Kurišková

Minister Životného prostredia (ŽP) vyhovel 7. augusta 2013 protestu Generálnej prokuratúry SR a ako odvolací orgán zrušil nezákonné rozhodnutie ministerstva ŽP z 31. januára 2013 o predĺžení lehoty prieskumného územia uránových a iných rúd Čermeľ – Jahodná na vykonávanie geologických prác. V odôvodnení pre generálnu prokuratúru uviedol, že účastníkmi pôvodného konania mali byť aj dotknuté samosprávy. Preto účastníkmi nového konania budú aj dotknuté obce, a teda aj Mestská časť Košice - Sever a Košický samosprávny kraj.

Minister ŽP SR zrušil pôvodné predĺženie prieskumu uránu a v obnovenom konaní sa bude mať možnosť vyjadriť aj MČ Košice - Sever

Minister životného prostredia SR vyhovel protestu Generálnej prokuratúry SR a zrušil nezákonné rozhodnutie z 31. januára o predĺžení lehoty prieskumného územia uránových a iných rúd Čermeľ – Jahodná na vykonávanie geologických prác. Účastníkmi nového konania budú aj dotknuté obce, teda aj Mestská časť Košice - Sever a Košický samosprávny kraj. Viac v priložených dokumentoch.

Poslanci rozhodli o uráne aj o rozpočte na rok 2013

Na ostatnom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever bolo rušno. Kým inokedy sa do prezenčnej listiny zapisovali väčšinou len poslanci a zamestnanci miestneho úradu, tentoraz bola pomerne malá zasadačka zaplnená aj občanmi. Neobvyklý záujem verejnosti a médií o rokovanie miestnych poslancov vzbudilo prejednanie stanoviska mestskej časti k plánovanej ťažbe uránu v lokalite Kurišková. Medzi zúčastnenými boli aktivisti, ktorí ťažbu a geologický prieskum rezolútne odmietajú a aj skupina geológov prezentujúca pozitívny význam prieskumu pre spoločnosť.

Stanovisko starostu Mestskej časti Košice - Sever Mariána Gaja k plánovanej ťažbe uránu na Jahodnej - lokalita Kurišková

Vážení spoluobčania, v dnešnej dobe rezonuje okolo nás citlivá otázka v súvislosti s plánovanou ťažbou uránu na Jahodnej – lokalita Kurišková. Hovorí sa, že o projekte je už dávno rozhodnuté za vašim aj mojím chrbtom. Hovorí sa, že občania a ani my, v samospráve, nemáme žiadne možnosti ani práva ako projektu ťažby zabrániť. Práve kvôli týmto dohadom a nejasnostiam som inicioval stretnutie na Ministerstve životného prostredia SR a nechal si vyložiť legislatívu, ktorá sa ku projektu vzťahuje.

Stránky