Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Oprava viac ako 200 metrov cesty na Aničke

Mediálne známy úsek cesty na Aničke smerom k prameňu Gajdovka, ktorý nebol dobre vyspádovaný a minulý rok na ňom zostávali mláky vody, bol opravený. Veríme, že nová pokládka asfaltu bude dobrá, čo možno to preveria už najbližšie dni. Bude tak môcť slúžiť svojmu účelu, hlavne pre cyklistov, korčuliarov ale aj pre všetkých návštevníkov tejto známej oddychovo-rekreačnej lokality na Severe.

Oznam - prekopávka cesty ulíc Zvolenská a Palmová

Upozorňujeme obyvateľov na prekopávku cesty na uliciach: Zvolenská, Palmová v termíne od 02.05.2022 do 30.06.2022 z dôvodu montáže nových stožiarov nízkeho napätia a demontáže starých.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: v termíne 11.05.2022 od 10:00 hod. do 13:00 hod. - Račí potok, Čičky - majer 126, Záhradná V prílohe sú uvedené čísla elektromerov, ktorých sa bude týkať plánované prerušenie distribúcie elektriny.

Stránky

Oznámenie o Plánovaných prerušeniach dodávok tepla zo SCZT Košice v roku 2022

Oznámenie o celosystémovej odstávke zdroja TEKO dňa 14.6.2022 pre všetky OST napojené na horúcovodnú tepelnú sieť.

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 09.06.2022 Úložná doba: od 09.06.2022 do 27.06.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ladislav Rigo David Takács Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 09.06.2022 Obyčajné listové zásielky sa...

Oznámenie

Oznamujeme občanom, že dňa 30.05.2022 bolo Mestskej časti Košice-Sever ako dotknutej obci doručené oznámenie o strategickom dokumente: „Rámec pre boj proti klimatickej zmene cestou podpory udržateľnej výroby a spotreby energie v meste Košice - SECAP" Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v budove...

Stránky