Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

NÁVRHY A PRIPOMIENKY K PROJEKTU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA ULÍC OBRANCOV MIERU A TOLSTÉHO

Mestská časť Košice-Sever pripravila v spolupráci s mestom Košice projekt dopravného značenia pre ulice Obrancov mieru a Tolstého, ktorý vám predkladáme na pripomienkovanie. V 1. etape projektu máme záujem vytvoriť oficiálne parkovacie miesta pre obyvateľov bez zásahov do zelene zjednosmernením premávky na ulici Obrancov mieru a Tolstého, čím chceme zároveň zvýšiť bezpečnosť...

Zber a odvoz kuchynského BIO odpadu v našej MČ v roku 2024

Z prevádzkových dôvodov s poločnosť KOSIT pristúpila k ú prave v harmonograme zberu a odvozu kuchynského BIO odpadu oproti roku 2023. Všetkým odporúčame, aby si skontrolovali deň odvozu kuchynského BIO odpadu spred ich dverí. V roku 2024 v našej mestskej časti bude zber a odvoz kuchynského BIO odpadu zabezpečovaný podľa nasledovného harmonogramu:...

Hľadáme osobnosť MČ Košice - Sever 2023

Ak máte vo svojom okolí obyvateľa či kolektív z našej mestskej časti, ktorý si zaslúži ocenenie Mestskej časti Košice - Sever, dajte nám o ňom vedieť. Ocenenie MČ Košice - Sever udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj, propagáciu a zveľadenie MČ Košice – Sever, reprezentovali mestskú časť v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu alebo vykonali...

Stránky