Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Konvalinka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci.

Privítanie novorodencov do života 18.11.2019

Narodenie nového človiečika do rodiny je radostná udalosť nielen pre rodičov, ale aj pre širšiu rodinu. Do širšej rodiny Severanov patrí aj starosta tejto mestskej časti František Ténai, ktorý s veľkou radosťou dňa 18.11.2019 privítal našich nových občanov. O kultúrny program sa postarali  spevácka skupina Severanka, ktorá sa v tóne uspávaniek postarala o krásny zážitok. Rodičov čakalo malé občerstvenie a praktické darčeky.

Stránky