Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

TS: Revitalizácia kontajneroviska

Za pomoci aktivačných pracovníkov sme dnes na Kustrovej ulici revitalizovali kontajnerovisko.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 16.8.2021

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: časť záhradkárskej lokality Suchá dolina - Klin v úseku od chaty č. 1267 (resp. od TS 35) po chatu č. 2419 (č. parcely 159/2) a v úseku od chaty č. 1267 po chatu č. 4037 (č. parcely 461) v termíne 16....

Upozornenie pre občanov, na aktuálnu situáciu v súvislosti s výskytom a úhynom diviačej zveri.

Na území MČ Košice-Sever bol zaznamenaný výskyt a úhyn diviačej zveri. Z uvedeného dôvodu, v prípade zistenia uvedených skutočností, prosíme kontaktovať Mestskú políciu na t.č.: 159, ktorá spolupracuje s príslušným Poľovným združením.

Stránky