Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - marec 2023

Dávame vám do pozornosti, že od utorka 21.03.2023 do 28.03.2023 v rámci celoročného upratovania v našej MČ Košice - Sever budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery v týchto lokalitách: Moravská / Heydukova, Gogoľova / Havlíčkova, Atletická / Turistická, Na Kalvárii / Magdalénska, Kostolianska, Chalúpkova, Višňová / Urbánkova K dispozícii sú stále aj...

Súťaž o 2 vstupenky na piatkový zápas

Milí Severania, fanúšikovia HC Košice, pozývame vás na štvrťfinálový dvojzápas, ktorý sa uskutoční v termínoch 17. 3. (piatok) a 18. 3. (sobota). Súperom HC Košice bude HK Nitra, ktorý v kvalifikácii zdolal HK Poprad 3:0. V spolupráci s...

Rekonštrukcia zastávky „Okresný úrad - smer Amfiteáter“

Od dnes 15.3.2023 (streda) sa začína so stavebnými prácami na zastávke „Okresný úrad - smer Amfiteáter“. Rekonštrukcia zastávky si nevyžaduje zníženie jazdných pruhov na ulici Watsonova, práce budú realizované v mieste zastávkového pruhu – niky a o prácach bude vodičov informovať dočasné dopravné značenie. Náhradná zastávka bude vytvorená na ulici Komenského za križovatkou Watsonova-Hlinkova-...

Stránky

Oznámenie realizácie stavby verejnou vyhláškou

Názov stavby: Košice-Sever, lokalita ul. Slovenská, Slovenskej jednoty, Ťahanovské riadky - prekládka TS5, úprava NN a DP- vydané povolenie č. MK/A/2023/00654-09/FOD Mestom Košice dňa 31.5.2023. Plánovaná doba realizácie stavby je 08-11/2023. Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľnosti vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

Úložná doba: od 02.08.2023 do 20.08.2023 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Nikolas Botos Angelo Joni Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Marián Amrich...

Stavebné povolenie MK/A/2023/13142-07/I/KUS - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný rozhodol o povolení stavby s názvom „Košice, Ďumbierska, BD Hradová – NN“, na pozemkoch KN-C parcelné číslo 6289, 6290, 8278/1, 8265/2, 6224/272, KN-E parcelné číslo 10845/501 v katastrálnom území Severné Mesto pre stavebníka:Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361. Vyvesené: 01.08...

Stránky