Anketa - Budova bývalých jaslí

Včera sme spustili anketový lístok ohľadom možnosti využitia budovy bývalých detskýcj jaslí. Teší nás, že využívate možnosť vyjadriť sa.
Možnosť vyplniť anketový lístok máte do 10.02.2020, a to:

TS: Pošta Košice 6- oznámenie dočasného zatvorenia

Oznamujeme občanom, že v období od 04.03.do 08.03.2019 bude Pošta Košice 6, nachádzajúca sa na adrese Národná trieda 56 z dôvodu vysokej chorobnosti zamestnancov tejto pošty zatvorená. 

Rozpočet na rok 2019 odsúhlasený

Dňa 25.02.2019 sa uskutočnilo II. Miestne zastupiteľstvo Košice - Sever a odsúhlasilo aj rozpočet MČ na rok 2019 v celkovej výške 1 812 488€.

Oznam pre občanov

Z dôvodu informovania občanov, mesto Košice a Mestská časť Košice – Sever pozýva občanov na stretnutie vo veci oboznámenia občanov o stave realizácie prác na stavbe: „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, Košice“ a nadväzujúcich stavebných objektov v rámci projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktorej investorom je mesto Košice. Informačné stretnutie sa uskutoční dňa 27.02.2019 (streda) o 13,30 hod., pred vchodom obytného domu na Sládkovičovej ul. č.5.

Kontaktná osoba:  p. Vargoško, Oddelenie rozvoja mestskej časti, tel.: 055/ 63 247 75

Stránky