Tomášikova opäť slúži obyvateľom

V posledných dňoch sa na mestskú časť obrátilo množstvo občanov, hlavne obyvateľov z Tomášikovej ulice s podnetmi týkajúcimi sa zhoršenej situácie s parkovaním.  Pôvodné dopravné značenie na ľavej strane, v úseku od križovatky s Tolstého ulicou nebolo viditeľné a často dochádzalo k nesprávnemu parkovaniu. Na základe podnetu občana mesto Košice riešilo túto situáciu osadením zákazovej značky. Došlo tým však k výraznému zníženiu počtu parkovacích miest. Na základe komunikácie s mestom Košice a občanmi došlo k prevereniu a posúdeniu dopravnej situácie v lokalite. Výsledkom je obnovenie dopravného značenia umožňujúceho parkovanie aj na ľavej strane. Od dnes 11.12.2018 môžu občania v tomto úseku parkovať po obidvoch stranách. 

Oznámenie

Oznamujeme verejnosti, že z dôvodu zatvorenia Denného centra dňa 18.12.2017 sa  poslanecký deň bude konať na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Sever na  Festivalovom nám. 2 (v priestoroch zasadačky na I. poschodí).

TS: Verejná doprava na Mapách Google

Dopravný podnik mesta Košice v spolupráci so spoločnosťou Google spustili v Košiciach funkciu Verejná doprava na Mapách Google. Odteraz si obyvatelia a návštevníci východnej metropoly môžu vyhľadať najvhodnejšie spojenie prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy priamo v mobilných zariadeniach či cez počítač. Ide o jednoduchý a rýchly spôsob vyhľadávania trás verejnej dopravy a cestovných poriadkov priamo v Mapách Google. Integráciu systému verejnej dopravy v Košiciach do Máp Google inicioval Dávid Kováč v spolupráci s Alešom Pechom.     

 

Oslava jubilantov

Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas, však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, dôležitý. Takýchto dní je v ľudskom živote niekoľko a uchovajú sa v pamäti až do konca života. Jeden z takýchto dní bol aj včera 12.12.2017, kedy sme opäť oslávili životné jubileá seniorov našej Mestskej časti Košice – Sever. Na znak vďaky a úcty k nim sme pripravili program, ktorý uviedol Mgr. Martin Bolf svojimi slovami, ale aj básňami.

Stránky