Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celé ulice Fakľová, Olivová, Cyprusová, Oravská, Palmová, Liptovská, Trenčianska, Nitrianska, Detvianska, ul. Sládkovičova od č.d. 2 po č.d. 34 párne, ul. Rozálska od č.d. 4 po č.d. 10 párne, od č.d. 1 po č.d. 9 nepárne + garáž pri č.d. 1, ul. Stará spišská cesta od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 20/A po č.d. 30 párne, od č.d. 3 po č.d. 21 nepárne, záhradkárska oblasť oproti ul. Trenčianska, garáže na ul. Sládkovičova: 

20. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

21. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

22. január 2020 od 08:00 h do 16:30 h

TS: Pošta Košice 6- oznámenie dočasného zatvorenia

Oznamujeme občanom, že v období od 04.03.do 08.03.2019 bude Pošta Košice 6, nachádzajúca sa na adrese Národná trieda 56 z dôvodu vysokej chorobnosti zamestnancov tejto pošty zatvorená. 

Rozpočet na rok 2019 odsúhlasený

Dňa 25.02.2019 sa uskutočnilo II. Miestne zastupiteľstvo Košice - Sever a odsúhlasilo aj rozpočet MČ na rok 2019 v celkovej výške 1 812 488€.

Oznam pre občanov

Z dôvodu informovania občanov, mesto Košice a Mestská časť Košice – Sever pozýva občanov na stretnutie vo veci oboznámenia občanov o stave realizácie prác na stavbe: „Obnova bytového domu Sládkovičova 3, Košice“ a nadväzujúcich stavebných objektov v rámci projektovej dokumentácie predmetnej stavby, ktorej investorom je mesto Košice. Informačné stretnutie sa uskutoční dňa 27.02.2019 (streda) o 13,30 hod., pred vchodom obytného domu na Sládkovičovej ul. č.5.

Kontaktná osoba:  p. Vargoško, Oddelenie rozvoja mestskej časti, tel.: 055/ 63 247 75

Stránky