Mesto podporí organizované skupiny a jednotlivcov pri realizácii ich dobrovoľníckych aktivít

Mesto Košice sa v roku 2019 ako držiteľ titulu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (EHMD) úspešne zhostilo organizácie viacerých podujatí. Projekty organizované v rámci EHMD 2019 mali veľmi pozitívny ohlas nielen u odbornej, ale aj u laickej verejnosti vrátane obyvateľov nášho mesta. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zapojiť do dobrovoľníckych aktivít na území mesta aj širokú verejnosť. Obyvateľom mesta zároveň ponúka možnosť získať finančné zdroje na uskutočnenie svojich dobrovoľníckych aktivít. Z tohto dôvodu mesto Košice vyhlasuje „Výzvu na predkladanie žiadostí na projekty zamerané na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva pre rok 2020“.

Blíži sa poslanecký deň

V pondelok, 07. októbra 2019 o 16:00 hod ., sa uskutoční poslanecký deň v lokalite Kalvária za kostolom pri ihrisku. Ak máte nejaké otázky a podnety neváhajte a príďte sa porozprávať s poslancami Mestskej časti Košice - Sever.

Bezpečnosť na ceste 2019

Bezpečnosť pri cestnej premávke je veľmi dôležitá nielen pre dospelých, ale najmä pre najmenších - naše detičky. A preto sme sa dňa 1.októbra 2019, rozhodli v spolupráci so zástupcom za Mestskú políciu Sever Richardom Rosívalom, navštíviť základné školy v Mestskej časti Košice - Sever. Najprv nás milo privítali nedočkaví prváčikovia na ZŠ Hroncova 23, neskôr ZŠ Tomášiková 31 a nakoniec ZŠ...

Vek je len číslo

Milí naši seniori, ak ste sa v poslednom období dožili krásneho veku 70, 75, 80, 85, 90, 95 a viac, a bývate v MČ Košice - Sever, radi vás privítame na slávnostnom akte " Oslava jubilantov". Vzhľadom na nutnosť spracovania osobných údajov vás prosíme, aby ste vyplnili kontaktný formulár a zaslali na email kancelariastarostu@kosicesever.sk...

Stránky