Informácie o uzávierkach ciest počas 45. ročníka Rally Košice

Oznamujeme občanom, že od soboty 19.10.2019 do nedele 20.10.2019 budú uzávierky na cestách a to nasledovne:

Sobota, 19.10.2019
Cesta medzi obcami Herľany a Banské bude uzavretá od 12:35 do cca 15:00 hod. a od 16:30 do cca 18:30 hod.
Nedeľa, 20.10.2019
Cesta pri Ružínskej priehrade - medzi odbočkou smerom na Malú Lodinu pri moste za Košickou Belou až po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou (za odbočkou k tunelu) bude uzavretá: od 07:35 do cca 14:45 hod.Organizátor podľa aktuálnej situácie zváži otvorenie cesty na 5 – 10 minút o cca 09:50 a 12:20.

Starosta a poslanci na Severe zložili sľub

Dňa  10.12.2018 na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva  MČ Košice – Sever zložili novozvolení poslanci MČ Košice – Sever a starosta MČ Košice – Sever Ing. František Ténai zákonom stanovený sľub poslancov a starostu. 

Starosta:

                    Ing. František Ténai

Zástupca starostu:

                    Ing. Jozef Filipko

Poslanci:

Odstránenie poruchy

Dňa 10.12.2018 bude Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s odstraňovať poruchu na ulici Tolstého 20.  Z uvedeného dôvodu môže nastať prerušenie dodávky pitnej studenej vody na predmetnej ulici, respektíve priľahlých ulíc, na čas nevyhnutný na opravu poruchy.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - SEVER

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever,

ktoré sa uskutoční dňa

10.  decembra  2018  (pondelok)  o  16. 00  hod.        

Stránky