Pokračovanie rekonštrukcie budovy MÚ

Vážení občania,

prosíme vás o zvýšenú bezpečnosť pri vstupe do Miestneho úradu. Od dnes ( 29.01.2020) sa pokračuje v rekonštrukcii bezbariérovosti vchodových dverí MÚ. Vstup je sprístupnený z bočnej pravej strany Miestneho úradu. Touto cestou sa vám vopred ospravedlňujeme za zvýšenú hlučnosť a prašnosť.

Kancelária prvého kontaktu je delená do kancelárii na prízemí nasledovne:

č. dverí 001- evidencia a volebné preukazy

č. dverí 005- overovanie podpisov, listín a rybárske lístky.

Odporúčame navštíviť najbližšie inštitúcie na overovanie.

Notársky úrad- Letná 45

Okresný úrad Košice- okolie- Hroncova 13

Miestny úrad Košice- Staré mesto- Hviezdoslavova 7

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti: ul. Čermeľská cesta č.d. 207, 513, 2805, 2812, 2844, 3297, 3455, 3512, 3707, 3763, 3850, 3869, 4014, 4028, 5900, 9093, 9134, 9330, 9616, ul. Čermeľské údolie 5, 6, 7, 8, 8A, 8B, 9, 10, 3735, 8000, 9293, 9585, ul. Čermeľské prielohy č.d. 7:


30. apríl 2019 od 07:30 h do 17:30 h

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v časti:  ul. Huncovská č.d. 12, 14, 14A, od č.d. 23 po č.d. 41 nepárne, ul. Kavečianska cesta č.d. 41, 52, 54, ul. Štrbská č.d. 1, 3, ul. Mengusovská č.d. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 6224/213, garáže na ulici Mengusovská:


29. apríl 2019 od 08:30 h do 13:30 h

Hľadáme opatrovateľku

Pre naše Zariadenie opatrovateľskej služby na ul. Ťahanovské riadky 91 v Košiciach hľadáme opatrovateľku na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti. Predpokladaný nástup je 1.5.2019.  Bližšie informácie poskytneme v úradných hodinách na  tel. č.:  055/6324772 ( p. Pustaiová).

Stránky