Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie

Č. známky Plemeno psa Ulica Popisné číslo Dátum evidencie
1609 Čivava Lomnická 7 13 december, 2002
1393 Čivava Národná trieda 37 9 január, 2001
3124 Čivava Němcovej 22 14 marec, 2012
3269 Čivava Němcovej 22 21 január, 2013
2830 Čivava Němcovej 4 25 október, 2006
2829 Čivava Němcovej 4 26 apríl, 2011
1489 Čivava Obrancov mieru 15 26 november, 2001
508 Bradáč stredný Liptovská 7 29 marec, 1995
1630 Bradáč stredný Moravská 88 18 marec, 2003
2382 Bradáč stredný Němcovej 22 9 január, 2008
1984 Bradáč stredný Slovenského 12 5 apríl, 2005
2036 Bradáč stredný Strakova 2 25 máj, 2005
2510 Bradáč stredný Urbánkova 31 6 august, 2008
1139 Bradáč stredný Vnútorný Červený breh 4 2 december, 1998
2841 Bradáč veľký Pod šiancom 31 13 máj, 2011
1791 Brazílska fila Za štadiónom 11 22 október, 2004
1792 Brazílska fila Za štadiónom 11 22 október, 2004
1045 Briard Moravská 70 9 január, 1998
2017 Briard Račí potok 3 19 jún, 2005
681 Briard Slovenská 67 3 jún, 1996

Stránky