Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie

Č. známky Plemeno psa Ulica Popisné číslo Dátum evidencie
2233 Bichon Záhrada 3 28 október, 2005
1370 Bobtail Havlíčkova 35 20 október, 2000
1563 Boloňský psík Čárskeho 18 14 máj, 2002
3066 Boloňský psík Park obrancov mieru 6 4 január, 2012
2696 Border Collie Ďumbierska 22 1 február, 2010
1386 Border Collie Havlíčkova 38 13 december, 2000
2346 Border Collie Huncovská 5 30 máj, 2007
2741 Border Collie Kisdyho 17 1 február, 2010
3077 Border Collie Kostolianska cesta 131 18 január, 2012
3078 Border Collie Kostolianska cesta 131 18 január, 2012
2210 Border Collie Kostolianska cesta 71 19 september, 2005
2668 Border Collie Prielohy - Záhrada 785 16 september, 2009
2560 Boston Terrier Jazdecká 12 2 apríl, 2008
721 Bouvier des Ardenes Suchodolinská 44 19 jún, 1996
2103 Bradáč malý Detvianska 16 26 júl, 2006
3099 Bradáč malý Krupinská 12 8 február, 2012
2642 Bradáč malý Záhrada 28 11 február, 2005
1294 Bradáč stredný Čárskeho 14 8 február, 2000
1051 Bradáč stredný Čermeľská cesta 36 21 január, 1998
1358 Bradáč stredný Detvianska 16 31 august, 2000

Stránky