Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie

Č. známky Plemeno psa Ulica Popisné číslo Dátum evidencie
2999 Anglický kokeršpaniel Čermeľská cesta 90 24 január, 2011
1958 Anglický kokeršpaniel Ďumbierska 38 19 marec, 2005
2455 Anglický kokeršpaniel Gerlachovská 14 19 máj, 2008
1624 Anglický kokeršpaniel Gerlachovská 28 12 január, 2001
2991 Anglický kokeršpaniel Havlíčkova 14 26 január, 2004
2816 Anglický kokeršpaniel Hlinkova 36 22 marec, 2011
1596 Anglický kokeršpaniel Horný Bankov - Záhrada 4617 4 október, 2002
3251 Anglický kokeršpaniel Horný Bankov - Záhrada 9 január, 2013
1782 Anglický kokeršpaniel Hroncova 6 5 október, 2004
534 Anglický kokeršpaniel Huncovská 25 19 máj, 1995
747 Anglický kokeršpaniel Hurbanova 4 3 júl, 1996
552 Anglický kokeršpaniel Hurbanova 48 31 júl, 1995
3261 Anglický kokeršpaniel Jazdecká 13 12 február, 2007
3276 Anglický kokeršpaniel Krupinská 8 30 január, 2013
1764 Anglický kokeršpaniel Letná 43 16 august, 2004

Stránky