Evidencia psov chovaných v mestskej časti Košice - Sever

Mestská časť Košice-Sever zverejňuje evidenciu registrovaných psov na svojom území. Zoznam vychádza z evidencie prihlásených psov, vedenú v zmysle zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Postup registrácie psa nájdete: www.kosicesever.sk/tlačiva-na-stiahnutie

Č. známky Plemeno psa Ulica Popisné číslo Dátum evidencie
3261 Anglický kokeršpaniel Jazdecká 13 12 február, 2007
3276 Anglický kokeršpaniel Krupinská 8 30 január, 2013
1764 Anglický kokeršpaniel Letná 43 16 august, 2004

Stránky