Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
29/2008 10.02.2011 Peter Mišík Nájomná zmluva
29/2012 31.05.2012 Ing. Jaroslav Polaček Darovacia zmluva - Polaček
29/2014 30.05.2014 Veterán klub – CASSOVIA RETRO právna forma: občianske združenie sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice, DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 97/2013
29/2015 03.08.2015 Orange Slovensko, a.s. Zmluva č. 29/2015
29/2017 27.04.2017 Občianske združenie Maják nádeje Dohoda o vzájomnej spolupráci
29/2021 30.04.2021 Medison s.r.o, Obchodná 16, Košice, 04011 ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VÝKONOV PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo
2A/2012 03.02.2012 POLYGRA Košice spol. s r.o. 4458.84€ Kúpna zmluva - KONICA MINOLTA bizhub C220
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
3/2015 05.02.2015 VERBENA KOŠICE s.r.o. Dohoda o skončení platnosti zmluvy
3/2017 31.01.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
3/2018 02.02.2018 iMprove GROUP, s.r.o., Mlynárska 16, Košice Zmluva o poskytovaní služieb
3/2019 31.01.2019 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2019-2020
3/2020 09.01.2020 Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
3/2022 24.03.2022 Mesto Košice Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
30/2010 10.02.2011 INTERSYSTEM Zmluva o dielo
30/2013 27.01.2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
30/2014 13.06.2014 mesto Košice zmluva č. 30/2014
30/2015 06.08.2015 Úrad vlády SR Zmluva evid. č. 30/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
30/2016 04.05.2016 Roland Prokop, Košice Dohoda o používaní sociálneho zariadenia
30/2017 27.04.2017 Občianske združenie Úlet Štatutárna zástupkyňa: Mgr. Alena Štrompová Dohoda o vzájomnej spolupráci
30/2018 31.05.2018 Ing. Erik Haľko Darovacia zmluva
30/2019 29.03.2019 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
30/2020 24.06.2020 Slovenský červený kríž, územný spolok Košice – mesto Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania

Stránky