DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 97/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Veterán klub – CASSOVIA RETRO právna forma: občianske združenie sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice,
Číslo dokladu: 
29/2014

Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 09.12.2013 sa s účinnosťou od júna 2014 mení a dopĺňa v článku I. a článku IV.