Darovacia zmluva - Polaček

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Ing. Jaroslav Polaček
Číslo dokladu: 
29/2012
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok darcu poskytovať obdarovanému finančné dary ako účelové finančné dotácie pre Mestskú časť Košice – Sever na účel, ktorý bude presne špecifikovaný v dodatkoch k tejto zmluvne a záväzok obdarovaného finančné dary prijať a použiť výlučne na dohodnutý účel.