Príloha č.5 k Zmluve o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody – rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice
Číslo dokladu: 
3/2020