Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
28/2022 15.07.2022 Active life, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie
14-4396-6630-5382-6173 10.02.2011 SK-NIC a.s. Návrh na uzavretie rámcovej zmluvy
64/2013 20.08.2013 Občianske združenie PRE KOŠICE SEVER 100.00€ Darovacia zmluva 64/2013
40/2015 28.09.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 276/§52a/2015/ŠR
60/2017 27.07.2017 Ing. Jozef Filipko Darovacia zmluva
52/2019 23.05.2019 Mgr. Natália Novitzká, Košice Mimosúdna dohoda o urovnaní práv
44/2021 19.10.2021 Orange Slovensko, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb
30/2003 10.02.2011 Slovenské telekomunikácie a.s. Zmluva o pripojení a kúpna zmluva
16/2013, 17/2013, 18/2013, 19/2013 21.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Internet na doma DSL, s prílohami.
74/2014 19.12.2014 Základná škola, Polianska 1, Košice 100.00€ Zmluva č. 74/2014
31/2017 27.04.2017 Občianske združenie Človek medzi ľuďmi Dohoda o vzájomnej spolupráci
17/2019 12.03.2019 Základná škola Polianska 1, Košice Zmluva o výpožičke č. 24332019
5/2021 14.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
14/1992 10.02.2011 František Sanisló 9.29€ Nájomná zmluva
36/2012 15.06.2012 Mesto Košice 44800.00€ Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na financovanie Zariadenia opatrovateľskej služby
32/2014 17.06.2014 Občianske združenie DOM PÁTRA PIA, Komenského 17, 040 01 Košice 700.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie
49/2016 22.09.2016 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
39/2018 06.09.2018 Marián Gaj Darovacia zmluva
26/2020 11.06.2020 VET BAR CATERING s.r.o. Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania
39/2011 19.09.2011 Slovenský ochranársky zväz autorský Hromadná licenčná zmluva
108/2013 03.02.2014 Marián Hominda – A.V.S. 1193.00€ Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2011 zo dňa 1.3.2011 - č. 108/2013.
11/2016 03.03.2016 Základná škola Tomášikova 31, Košice Zmluva o výpožičke
96/2017 29.12.2017 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava2 HROMADNÁ LlCENČNÁ ZMLUVA - SOZA 96/2017
95/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/91
29/2022 27.07.2022 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo

Stránky