Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.30-000050840PO2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice
Číslo dokladu: 
5/2012

Zmluva č. 30-000050840PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách medzi zmluvnými stranami Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice a MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice (interné číslo zmluvy je 5/2012). Predmetom zlvuvy je:

  • dodávka vody z verejného vodovodu
  • odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
  • odvádzanie vody z povrchového odtoku (voda z atmosférickckých zrážok) do verejnej kanalizácie

Adresa odberného miesta: Obrancov mieru 2/B, 040 01 Košice

Zmluva podpísaná Mariánom Gajom, starostom MČ Košice - Sever (kupujúci) dňa 22.2.2012.

Zmluva podpísaná Ing. Gabrielom Fedákom, riaditeľom závodu VVS, a.s. (predávajúci) dňa 19.03.2012.