Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 102/2013

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
ZŠ Hroncova 23
Cena: 
100.00€
Číslo dokladu: 
102/2013
Prijímateľ sa zaväzuje použiť finančný príspevok na projekt s názvom: „Vianočná nádielka – vianočné trhy na Hroncovej“, tak ako je to uvedené v žiadosti o poskytnutie dotácie doručenej poskytovateľovi dňa 25.10.2013.