Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladuzoradiť zostupne Dátum Dodávateľ IČO Cena Predmet
9/2014 24.03.2014 Mesto Košice Zmluva č. 2014000609 o zverení majetku mesta do správy
9/2016 01.03.2016 MEDISON, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
9/2017 07.03.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe ...
9/2018 07.03.2018 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
9/2019 14.02.2019 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1-9/2019-CPKE-ON
9/2020 10.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 20/41/010/16
9/2021 29.01.2021 K 13 – Košické kultúrne centrá Zmluva o výpožičke
9/2022 07.03.2022 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na rok 2022
90/2013 18.10.2013 PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice Rámcová dohoda
90/2019 07.11.2019 Vojtech Karaba - Minerva Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie
90855083 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 199.86€ Poistenie motorových vozidiel
90869807 10.02.2011 Generali Poisťovňa a.s. 288.52€ Havarijne poistenie
91/2013 22.10.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
91/2017 04.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby
91/2019 15.11.2019 Východoslovenská distribučná , a.s. Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019
92/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda
92/2017 12.12.2017 Milota Čarná - MILOTKA, Bankov 1370/23, 04001 Košice Nájomná zmluva
92/2019 18.11.2019 Správa mestskej zelene v Košiciach Zmluva o poskytnutí dotácie
93/2013 12.11.2013 MVDr. Zlatica Kudrecová - DUMAR Rámcová dohoda Čistiace potreby
93/2017 05.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
93/2019 27.11.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
94/2013 04.12.2013 Mesto Košice 12000.00€ Príkazná zmluva č. 2013002702
94/2017 18.12.2017 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda uzatvorená podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi....
94/2019 27.11.2019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 19/41/012/90
95/2013 06.12.2013 Richard Bartoš – R-MEDIA 2391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 95/2013

Stránky