Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
Číslo dokladu: 
9/2018