Zmluva č. 30-000157650PO2019 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Číslo dokladu: 
93/2019