Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľzoradiť zostupne IČO Cena Predmet
56/2015 13.11.2015 Mesto Košice 1.00€ Kúpna zmluva
19/2017 15.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000931
54/2012 13.11.2012 Mesto Košice 13564.00€ Príkazná zmluva č. 2012002397
60/2016 23.12.2016 MESTO KOSICE Dohoda o ukončení zmluvy
42/2013 03.07.2013 Mesto Košice ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri organizácii podujatia „Amfik uvádza...“ č. 2013001498
53/2013 31.07.2013 Mesto Košice 267.00€ Nájomná zmluva 53/2013
60/2015 26.11.2015 Mesto Košice 2046.00€ Zmluva o spolupráci a finančnej spoluúčasti pri zabezpečovaní opravy chodníkov v MČ Košice - Sever
52/2013 31.07.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 52/2013
22/2021 19.03.2021 Mesto Košice Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
71/2019 19.07.2019 Mesto Košice Dohoda o ukončení zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy č. 2017000710 zo dňa 18.4.2017
21/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000820
52/2014 14.10.2014 Mesto Košice Zmluva
22/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000819
23/2017 16.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000818
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
25/2017 22.05.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000897
74/2017 25.10.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017002129
26/2017 01.06.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017000896
3/2022 24.03.2022 Mesto Košice Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
65/2013 02.09.2013 Mesto Košice Zmluva o spolupráci 65/2013
67/2012 21.12.2012 Mesto Košice 400.00€ Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice
63/2013 02.09.2013 Mesto Košice 300.00€ Nájomná zmluva 63/2013
49/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001285
22/2013 08.03.2013 Mesto Košice 57600.00€ Zmluva č. 2013000515 o poskytnutí finančného príspevku 22_2013
54/2017 04.07.2017 Mesto Košice Kúpna zmluva č.2017001343

Stránky