Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátum Dodávateľ IČOzoradiť vzostupne Cena Predmet
4/2017 06.02.2017 Vojčík & Partners, s.r.o. Zmluva o poskytnutí právnych služieb
3/2019 31.01.2019 Prvá základná odborová organizácia Kolektívna zmluva na roky 2019-2020
51/2020 30.10.2020 Technická univerzita v Košiciach Zmluva o výpožičke
18/2012 04.04.2012 Ing. Matilda Duditšová, Polárna 8, 040 12 Košice Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 07/2011
28/2014 30.05.2014 Kosit a.s. ZMLUVA O DIELO č. 387/2014
33/2016 01.06.2016 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dohoda o podmienkach vykonávania absolventskej praxe
18/2018 22.05.2018 TL agency s.r.o., Vašinova 16, 949 01 Nitra Zmluva o krátkodobom nájme
9/2020 10.02.2020 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice Dohoda č. 20/41/010/16
23562685 29.04.2011 T-Systems Slovakia s.r.o. 6000.00€ Zmluva o reklame T-System
103/2013 02.01.2014 ZŠ Polianska 1 100.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 103/2013
65/2015 14.12.2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
80/2017 31.10.2017 Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice Zmluva o krátkodobom nájme NP
75/2019 09.09.2019 Mesto Košice Kúpna zmluva č. 2019001402
13/2022 23.03.2022 Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4 Rámcová zmluva o zabezpečení spoločného stravovania
3/2010 10.02.2011 ISPA spol s.r.o. 1964.00€ Dohoda o umiestnení reklamných panelov v MČ Košice - Sever
69/2013 04.10.2013 Únia žien Slovenska, Krajská organizácia, Košice 200.00€ Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 69/2013
23/2015 02.07.2015 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Dohoda č. 190 / § 52a / 2015 / ŠR
46/2017 18.05.2017 Divadlo MOMOLAND o.z. Dohoda o skončení platnosti Zmluvy o výpožičke
40/2019 12.04.2019 Rebuy Star Lottery s.r.o. Darovacia zmluva
26/2021 31.03.2021 Hviezdičky Života o.z. Zmluva o poskytovaní služieb supervízie
Z2711023006601 10.02.2011 Sociálna inplementačná agentúra 61000.46€ Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku
61/2012 09.12.2012 Continental film s.r.o. zmluva o požičiavanní DVD nosičov pre verejné premietanie
60/2014 30.10.2014 SR – Ministerstvo vnútra SR Zmluva
4/2013 01.02.2013 Orange Slovensko a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb a o pripojení Virtuálnej ústredne
57/2014 31.10.2014 MVCOM s.r.o. Zmluva č. 57/2014

Stránky