Zmluva o poskytovaní služieb č. 2012003

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
iMprove GROUP, s.r.o., Nešporova 4, 040 11 Košice
Číslo dokladu: 
14/2012

ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 2012003 uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (interné číslo zmluvy 14/2012). Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa (iMprove GROUP) zabezpečovať a vykonávať pre objednávateľa nasledovné služby:

  • Upgrade webovej stránky: www.kosicesever.sk
  • Optimalizácia webového rozhrania
  • Email marketing a upgrade e-mailových adries
  • Riešenie pre zobrazovanie digitálneho obsahu v reálnom čase z rôznych zdrojov:

a) Stream z TV média,

b) Vlastné videá,

c) Texty, obrázky a grafika,

d) RSS kanál z web stránky,

e) Statusy z Facebooku prípadne z Twitteru,

f) Perspektívne iné zdroje,

g) Upgrade a optimalizácia digitálneho rozhrania.