Zvýšenie bezpečnosti pri škole

Počas školského roka každé ráno a poobedie sa pred základnou školou na Hroncovej ulici opakuje rovnaký scenár. Z automobilov vyskakujú deti, rodičia v snahe bezpečne odprevadiť deti odstavujú autá kde sa dá, otáčajú sa, prechádzajú ďalší motoristi a medzi nimi prichádzajú ostatné deti do školy. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pred školou, a tiež pre zlepšenie celej dopravnej situácie na Hroncovej ulici, Mestská časť Košice – Sever pripravila návrh dopravného riešenia spočívajúci v jej zjednosmernení. Od vyústenia Szakkayho ulice v smere od Letnej ulice bude Hroncova jednosmerná. Toto riešenie prinesie zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie prejazdnosti, odstránenie kolíznych miest, úpravu režimu a kapacít statickej dopravy.