Úplná uzávierka cesty III/3390 - Kostolianska cesta

V dňoch od 23.8.2021 do 05.09.2021 Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolil úplnú uzávierku miestnej komunikácie III/3390, staničenie 0,035 do 0,326 km v obidvoch smeroch Kostolianskej ulice. Obchádzková trasa bude Národná trieda - Hlinkova ulica, ulica Komenského, Čermeľská ulica a späť. Bude regulácia dočasným dopravným značením, preto odporúčame zvýšiť pozornosť pri prejazde danou lokalitou.