Rekonštrukcia autobusovej zastávky „Okresný úrad - smer Tesco“

Od 03.04.2023 (pondelok) v čase od 8:00 hodiny sa začína so stavebnými prácami na zastávke „Okresný úrad - smer Tesco“.

Rekonštrukcia zastávky si v úvode stavebných prác nevyžaduje zníženie jazdných pruhov na ulici Hlinkova, práce budú realizované v mieste zastávkového pruhu – niky a o prácach bude vodičov informovať dočasné dopravné značenie, ak dôjde k potrebe zúženia jazdných pruhov, vodiči budú o tejto skutočnosti informovaní.

Náhradná zastávka bude vytvorená na ulici Hlinkova za rekonštruovanou zastávkou v smere jazdy na úkor jazdného pruhu v celkovej vzdialenosti cca 100 m od pôvodnej v zelenom páse. Plocha bude spevnená kamenivom a označená označníkom.