Pozvánka na zasadnutie Komisie finančnej MZ MČ Košice-Sever

POZVÁNKA

                     Pozývam Vás na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever,

                                                                                                  ktoré sa uskutoční   

                                                                             dňa 21.05.2018 (pondelok) o 14.00 hod.

                                                                           v zasadačke MÚ na Festivalovom námestí č. 2

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Návrh Záverečného účtu Mestskej časti Košice – Sever za rok 2017
  3. Rôzne
  4. Záver

 

 

                                                                                                              Ing. Štefan Baláž

                                                                                                   predseda finančnej komisie v. r.