Plaketa primátora mesta Košice pre Sever

Včera počas Galakoncertu ĎAKUJEME 2021 starosta MČ Košice - Sever prevzal Plaketu primátora mesta Košice za angažovanosť mestskej časti v pomoci mestu Košice a jeho obyvateľom počas druhej vlny pandémie COVID -19.

Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí nám pomáhali v tom náročnom období. Súčasne sme cítili výraznú podporu a záujem zo strany miestnych poslancov, ktorí aj osobne pomáhali pri testovaní. Samozrejme bez ochotných zdravotníkov, smelých dobrovoľníkov a zaangažovaných pracovníkov miestneho úradu by bola naša snaha márna. Musíme vyzdvihnúť aj vynikajúcu spoluprácu s mestskou políciou a koordináciu so zložkou CO mesta Košice. Prosím urobme všetko, čo je v našich silách, aby sme zostali zdraví.