Oznámenie o uložení zásielok napPošte Košice I


Úložná doba od: 28.09.2023 do 16.10.2023
Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov:
Mati John Abdul Baqi
Mohammad John Abdul Baqi
Lea Bakši
Ivana Bundová
Sára Bundová
Sofia Bundová
Dávid Duna
Kristína Dunová
Alexander Garanyi
Alena Hajdučeková
Patrícia Halasová – 2x
Lukáš Hejl
Marián Hrubš
Eduard Kolbasa
Sofia Majorošová
Richard Prokop
Jasmína Lívia Ranisavljevič
Kristína Ranislvljevič
Nina Ranisavljevič
Jozef Rigo
Patrik Ružinkovič
Diana Slepčíková
Damián Soják
Dušan Soják
Maximilián Špišák
Viktória Vaculková