Oznámenie o opakovanej dražbe

Spoločnosť DRAŽOBNÍK s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, vyhlasuje opakovanú dražbu:

Miesto konania: dražobná miestnosť Hviezdoslavova 6, 04001 Košice

Dátum a čas konania dražby: 11.12.2023 o 11:00 hod. (vstup o 10,30 hod.)

Predmet dražby: byt č. 11 na 3.p.bytového domu na ul. Hlinkova 613/30, zapísaný na LV č.12741, k.ú.Severné Mesto, Košice-Sever, Košice I

Obhliadka: 23.11.2023 o 8,30 hod. a 06.12.2023 o 08,30 hod.

Vyvesené: 16.11.2023

Zvesené: 11.12.2023