Oznámenie o konaní príležitostného trhu

Starosta mestskej časti Košice-Sever vyhlasuje dočasný príležitostný trh spojený s ambulantným predajom pri príležitosti konania kultúrneho podujatia „Adventné trhy v parku“  v  dňoch  od 05.11.2023 ( utorok) do 24.12.2023 (nedeľa), v čase od 15:00 hod. do 20:00 hod. , na priestranstve v Parku pri Poliklinike Sever.