Odstránenie poruchy vody

Oznamujeme občanov, že dňa 18.02.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody na celej ulici Slavkovská,  z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Slavkovská 16. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.