Harmonogram výdaja potravinovej pomoci 2019

Potravinová pomoc na Severe III.etapa

Harmonogram realizácie Opatrenia 1  – september 2019

Distribúcia potravinovej pomoci v rámci realizácie Operačného programu potravinovej a základnej pomoci OP FEAD 2014 – 2020 pre najviac odkázané osoby s trvalým pobytom na Severe začína dňa 10.septembra 2019  - Opatrenie 1. Na realizácii sa podieľa aj Slovenská katolícka charita, pre naše územie zastúpená Gréckokatolíckou eparchiálnou charitou Košice. Vydávať sa budú potravinové balíčky.