Čistota na Severe

Mestská časť prostredníctvom aktivačných pracovníkov participuje na zlepšovaní kvality životného prostredia Mestskej časti Košice – Sever. Na základe spolupráce s mestom Košice sa podieľa na odstraňovaní nelegálnych skládok odpadov na verejných priestranstvách. Zdrojom informácií sú podnety občanov, občianskych združení či organizácií a taktiež na základe monitoringu vykonávaného pracovníkmi tunajšieho úradu. Po zmapovaní a vyhodnotení podkladov sa jednotlivé lokality zaradia do harmonogramu a postupne čistia. Okrem tejto činnosti sú na území Mestskej časti rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery pre celoročné upratovanie. Tentoraz naši aktivační pracovníci zabezpečovali čistotu na - Kavečanoch a Národnej triede.