300 obedov za 4 dni

Mestská časť Košice - Sever vďaka pomoci od spoločnosti Philip Morris Slovakia rozváža obedy pre seniorov a sociálne odkázané osoby. Pre dobrú vec sme sa spojili aj s Mestskou časťou Košice - Staré mesto a Mestskou časťou Košice - Západ a spoločne pomáhame v tejto náročnej dobe tým, ktorí to najviac potrebujú. Od pondelka 6. apríla 2020 bude do Veľkej noci rozdaných 300 obedov a aspoň takto si v tomto období preukazujeme kresťanskú spolupatričnosť. Tieto obedy kupuje Philip Morris Slovakia a pre seniorov sú bezplatné, takže okrem toho, že im mestské časti dovezú obed až domov, šetria časť svojho dôchodku, ktorý vedia následne použiť na iné nevyhnutné veci. Sme veľmi radi, že aj takou formou vieme vyčariť úsmev na tvári a ešte viac nás teší vaša odozva a vďaka, ktorú nám preukazujete. V týchto časoch môžeme vidieť, že starostovia spomínaných mestských častí sa skutočne zaujímajú o svojich občanov, a taktiež sú nápomocní pri rozvoze týchto obedov.  

 Zástupcovia spoločnosti Philip Morris a starostovia troch veľkých mestských častí.

 Starosta Mestskej časti Košice - Sever a v pozadí zástupca spoločnosti Philip Morris.

 Obedy doručené do Zariadenia opatrovateľskej služby.